Zdjęcie: Pixabay CC0
Źródło: wiadomościhandlowe.pl

Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” skierował do Ministra Zdrowia oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pismo z propozycjami zmian legislacyjnych w zakresie zwalczania Covid-19. Związkowcy domagają się lepszej ochrony pracowników i klientów placówek handlowych.

Pierwszym postulatem związkowców jest zagwarantowanie pracownikom handlu możliwości pracy w wymiarze nie dłuższym niż 8 godzin dziennie w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, niezależnie od stosowanego przez pracodawcę systemu czasu pracy. Autorzy pisma przekonują, że obecnie pracownicy często pracują po 12 godzin dziennie, co jest szczególnie trudne w sytuacji gdy trzeba przez cały czas nosić maseczki lub przyłbice.

Związkowcy domagają się też obligatoryjnej dodatkowej przerwy w pracy, trwającej do 60 minut. Kolejny postulat to ograniczenie kontaktu pracowników podczas wymiany zmian, poprzez zagwarantowanie 30-minutowej przerwy na dezynfekcję i przygotowanie stanowisk pracy.

Przedstawiciele pracowników handlu z „Solidarności” żądają ponadto takiej modyfikacji przepisów, by pracownik sklepu mógł odmówić świadczenia pracy lub opuścić stanowisko pracy w sytuacji, gdy klient nie stosuje wymaganych prawem środków ochrony osobistej, narażając personel i innych klientów na ryzyko zakażania koronawirusem.

Ostatni postulat dotyczy uchylenia art. 15i tzw. tarczy antykryzysowej, który daje możliwość wykonywania w niedziele wolne od handlu czynności związanych z zatowarowaniem sklepów w artykuły pierwszej potrzeby.

„Ochrona epidemiczna zarówno pracowników, jak i klientów ze względu na potencjalne ogniska rozprzestrzeniania się Covid-19 w wielkopowierzchniowych placówkach handlowych oraz formatach dyskontowych powinna być zbieżna ze zmianą warunków świadczenia pracy. Dodatkowym argumentem za wprowadzeniem szczególnej ochrony przed zagrożeniem epidemicznym, w szczególności w obszarze warunków BHP, jest liczba pracowników zatrudnionych w handlu, którzy stanowią najliczniejszą grupę zawodową w Polsce” – uzasadniają swoje postulaty związkowcy z „Solidarności”.

Translate »