W dniu 3 lipca br. Pan dr Mateusz Warchał przeprowadził dla liderów organizacji związkowych reprezentujących sektor banków i ubezpieczeń szkolenie w zakresie nowych regulacji dotyczących działalności socjalnej. Zmiany przepisów antykryzysowych, które pośrednio wpływają na regulacje ustawowe dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym ustanawiające nowe limity kwot wolnych od podatku, czy możliwość zawieszenia obowiązków w zakresie działalności socjalnej w sposób znaczący powinny wypłynąć na aktywności organizacji związkowych w tym zakresie. Podczas szkolenia omówione zostały obszary ryzyka stosowania nowych przepisów, kolizje prawne w postanowieniach regulaminów oraz bieżące zadania organizacji związkowych w zakresie negocjacji nowych warunków prowadzenia działalności socjalnej. Spotkanie było kolejną okazją do przeprowadzenia dyskusji i wymiany doświadczeń uczestników szkolenia.

Translate »