Odpowiedź Ministra Zdrowia.pdf

Warszawa, 30 kwietnia 2020 ZPN.054.24.2020

Pan Alfred Bujara Przewodniczący Krajowego Sekretariatu
Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”

Pan Dariusz Paczuski Zastępca Przewodniczącego
Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność”

Szanowni Panowie Przewodniczący,

w odpowiedzi na pismo z dnia 18 kwietnia 2020 r., dotyczące liczby klientów mogących przebywać jednocześnie w placówkach handlowych, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego. Zgodnie § 9 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 697
i 750) od dnia 20 kwietnia 2020 r. do odwołania może przebywać w obiektach handlowych lub usługowych, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 i 2, oraz w placówkach handlowych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. z 2019 r. poz. 466), w tym samym czasie, nie więcej niż: 2
1) 4 osoby na jedno stanowisko kasowe, w przypadku gdy powierzchnia, na której odbywa się handel lub są świadczone usługi wynosi nie więcej niż 100 m2 , albo 1 osoba na 15 m2 tej powierzchni, w przypadku gdy powierzchnia, na której odbywa się handel lub są świadczone usługi wynosi więcej niż 100 m2 , z tym że od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00–12.00 mogą to być wyłącznie osoby powyżej 65. roku życia;
2) 4 osoby na jedno stanowisko kasowe – w przypadku stacji paliw płynnych w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni,
3) 4 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży – w przypadku handlu na straganie lub targowisku – z wyłączeniem osób stanowiących obsługę tych obiektów, placówek, targowisk oraz straganów. Zgodnie z powyższym wskazane w § 9 ust. 6 pkt 1 ww. rozporządzenia ograniczenie oznacza, iż przypadku gdy powierzchnia obiektu handlowego lub usługowego, na której odbywa się handel lub są świadczone usługi:
1) wynosi nie więcej niż 100 m2 – jednoczasowo może w nim przebywać 4 osoby na jedno stanowisko kasowe;
2) więcej niż 100 m2 – ilość osób mogących przebywać jednoczasowo w tym obiekcie jest uzależniona od powierzchni obiektu, na której odbywa się handel lub są świadczone usługi, jednoczasowo 1 osoba na 15 m2 tej powierzchni. Wskazana wyżej powierzchnia warunkująca sposób udostępniania go konkretnej liczbie klientów nie dotyczy całej powierzchni obiektu, lecz wyłącznie tej powierzchni, na której odbywa się handel czy prowadzone są usługi. W konsekwencji nie można zaliczyć do niej np. powierzchni magazynowej, biurowej czy zaplecza socjalno-administracyjnego obiektu.

Translate »