Szanowny Pan
Łukasz Szumowski
Minister  Zdrowia

 

W ocenie Krajowej Sekcji Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność” rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia dotyczące liczby klientów mogących przebywać jednocześnie w placówkach handlowych powinno jednoznacznie odnosić się do powierzchni handlowej sklepu, nie zaś do powierzchni całkowitej.

Powierzchnia całkowita sklepu stanowi powierzchnię użytkową sklepu zgodnie z zapisami Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dla potrzeb podatku od nieruchomości. O takie rozwiązanie wnioskowała organizacja pracodawców POHiD. Różnica pomiędzy powierzchnią handlową a powierzchnią całkowitą, wynosi ok.30-40% sklepu (magazyny, korytarze, pomieszczenia socjalne i techniczne).

Brak doprecyzowania w rozporządzaniu w tym zakresie może skutkować nieskutecznym wdrożeniem proponowanych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania zagrożeniu epidemicznemu i obecności w placówkach realnie większej liczby klientów, o ile właściciele placówek wezmą pod uwagę limity z uwzględnieniem całkowitej powierzchni, a nie handlowej.

Ponadto zdaniem Krajowej Sekcji Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność” zastosowany algorytm tj. jeden klient na 15m2 powierzchni handlowej sklepu jest niewystarczającym dla zachowania odpowiedniego odstępu zważywszy, że znaczną część powierzchni sklepu zajmują regały z towarem oraz inne wyposażenie sklepu. Tak ustalony limit klientów sklepu będzie powodował również długie kolejki przed kasami.

Powyższe rozwiązanie spowoduje de facto powrót do zasad sprzed ograniczeń, tylko w pozorny sposób ograniczając maksymalną liczbę klientów mogących przebywać jednocześnie w sklepie.

W myśl zapisów rozporządzenia w sklepach wielkopowierzchniowych będzie mogło przebywać ok. 800-900 klientów jednocześnie, w marketach od 200 do 400, zaś w dyskontach od 30-60.

Ze względu na ochronę przed zagrożeniem epidemicznym zarówno pracowników, jak i klientów sklepów wnosimy o zmianę zapisów rozporządzenia i zastosowanie przelicznika tj. 1 klient na 25 m2 powierzchni handlowej w sklepach wiekopowierzchniowych i jeden klient na 20 m2 w dyskontach.

 

Zapis w obecnym kształcie może spowodować utratę kontroli nad wzajemnym narażaniem się klientów podczas dokonywanych zakupów is na zagrożenie epidemiczne. Zdecydowanie lepiej Krajowa Sekcja Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność” ocenia dotychczasowe rozwiązania, gdyż bardziej mierzalnym sposobem oceny zachowania dystansu między klientami jest kolejka przed sklepem i zwyczajowe, podejmowane przez sklepy limitowanie wózków i koszyków aniżeli możliwość liczenia klientów w sklepie oraz ich zachowań. Mając na uwadze bezpieczeństwo pracowników handlu i klientów prosimy o uwzględnienie naszych propozycji

 

 

Katowice 18.04.2020r.

Translate »