Uniwersytet Warszawski, Katedra Technologii Informacyjnych Mediów, Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego zorganizował Konferencję Naukową  Logistyka i administrowanie w mediach – Zarządzanie Big Data. Źródła i rafinacja. Celem konferencji jest interakcja przedstawicieli nauki, biznesu i organizacji społecznych.

Konferencja odbyła się12 grudnia br. w Warszawie. Konferencję otworzyli prof. dr hab. Włodzimierz Gogołek oraz Prof. dr hab. Janusz Adamowski, przedstawiając zagadnienia związane z zarządzaniem Big Data i rafinacją informacji.

Ponad 90 procent informacji jest zapisywane w postaci cyfrowej. Zasoby tej skali są określane jako Big Data. Analiza Big Data może stanowić nowe źródło cennych informacji. W badaniu proces uzyskiwania tych źródeł jest określany jako rafinacja informacji z sieci —rafinacja Web. Potwierdzeniem przydatności rafinacji są wyniki prognoz wsparcia dla partii politycznych biorących udział w wyborach parlamentarnych i prezydenckich w Polsce. Przyjęta metodologia i wyniki badań ilościowych dowodzą, że rafinacja sieciowych zasobów informacyjnych może być wiarygodnym źródłem informacji o stanie i zmianach w politycznych sympatiach, działaniach organizacji społecznych  czy strategi w biznesie.

W konferencji uczestniczyli członkowie Rady Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”, Przewodniczący Rady KSBHiU Alfred Bujara, Z-ca Przewodniczącego Mieczysław Bielawski, Sekretarz Marcin Stroński, Skarbnik Mieczysław Oko, Joanna Włodarzeska-Gisz, Joanna Ratajczak, Marek Jednorowicz, Grzegorz Cisoń oraz Dariusz Paczuski.

Translate »