Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ”S”  z strukturą światowych związków zawodowych UNI Global rozpoczął międzynarodową kampanię społeczną na stronach  LabourStart
Domagamy się przywrócenia naszych koleżanek i kolegów do pracy.
Bardzo Was prosimy o aktywne zaangażowanie się w tą akcję. Proszę wszystkich o udział i wsparcie akcji poprzez wejście na podany adres strony, wypełnienie danych i wysłanie. Wszystko odbywa automatycznie i zajmuje kilka sekund.
Wejdź na wskazany adres strony:
I według wskazanych zasad wypełnij list poparcia.
– imię i nazwisko
– adres e-mail
– nazwę związku zawodowego
– kraj
– na samym dole wpisujemy do kratki podany numer
– klikamy.

Proszę o przyłączenie się i o wsparcie kolegów i koleżanek z Castoramy poprzez rozesłanie tego maila do członków związku i znajomych.

Alfred Bujara
Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”

Translate »