17 października odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Bankowców NSZZ „Solidarność”. Omawialiśmy sytuację w poszczególnych organizacjach zakładowych oraz analizowaliśmy kondycję polskiego sektora bankowego.

 

Największym zagrożeniem dla pracowników wydaje się ciągłe zmniejszanie ilości obsady, co następuje w wyniku łączenia się banków, trendów rynkowych (spadek liczby oddziałów), a także digitalizacji i automatyzacji procesów, co także powoduje, że banki potrzebują zdecydowanie mniej personelu.

 

Ponadto rozmawialiśmy o kontroli pracowników przez tajemniczych klientów, którzy nagrywają rozmowy z pracownikami bez ich wiedzy. Naszym zdaniem jest to łamanie prawa o ochronie danych osobowych, ponieważ na taśmie utrwalany jest głos, a czasem i wizerunek pracownika, którym dysponuje firma zewnętrzna. Kontrola w bankach przypomina orwellowskiego Wielkiego Brata, do tego stopnia, że jeden z banków zdecydował się mierzyć ilość uśmiechów doradców, co było krytykowane przez członków Rady. Poruszaliśmy oczywiście kwestię indywidualnych planów sprzedażowych, którymi nie są obciążani pracownicy krajach Europy Zachodniej.

 

Wnioski są takie, że pracowników w bankach dotyczą te same problemy, które rozwiązać można jedynie w trakcie negocjacji ponadzakładowych. Niestety pracodawcy nie posiadają reprezentacji, z którą moglibyśmy podjąć wiążący dialog.

Translate »