Na wniosek  Sekcji krajowej Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność”, organizacja międzynarodowa UNI Global Commerce, zleciła Panu Dr. John Logan z Uniwersytetu w Kalifornii, sporządzenie raportu nt. zachowania sieci ponadnarodowych w Polsce, stanu dialogu społecznego, spraw pracowniczych i związkowych.  Dr John Logan jest ekspertem w dziedzinie działań antyzwiązkowych i podmiotów je prowadzących  oraz ustawodawstwa antyzwiązkowego w USA. Zajmuje się porównywaniem zagadnień związanych z pracą, w szczególności w jaki sposób międzynarodowe firmy traktują pracowników i związki zawodowe.

 

W lipcu odbyły się rozmowy z wywiadowcą z  przedstawicielami  pracowników i działaczy związkowych z 9 międzynarodowych sieci handlowych.

 

Oczekujemy że powyższy raport zostanie przedstawiony na spotkaniu Europejskiego Przymierza Hipermarketów w dniach 24-26 września br.

Pin It on Pinterest

Share This