W polskich magazynach Amazona ruszyło referendum strajkowe. 17 lipca głosowali pracownicy Sosnowca. Wcześniej referendum rozpoczęło się w pozostałych centrach magazynowych amerykańskiego koncernu. Pracownicy domagają się podwyżek i poprawy warunków pracy.

 

Stanowisko Solidarności ze stolikiem do głosowania i urną referendalną zostało ustawione przed jednym z głównych wejść do sosnowieckiego magazynu. Pracownicy dostawali też ulotki o przyczynach protestu. Akcję wsparli członkowie Solidarności z innych zakładów i branż z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

V__C9CE

Referendum strajkowe jest prowadzone wspólnie przez dwa związki zawodowe działające w Amazonie: NSZZ „Solidarność” i Inicjatywę Pracowniczą. Głosowanie potrwa prawdopodobnie do września. Przedstawiciele zawiązków zawodowych będą rotacyjnie odwiedzać z urnami referendalnymi poszczególne zakłady Amazona w Polsce. 15 lipca związkowe stanowisko zostało ustawione przed centrum magazynowym firmy pod Poznaniem. 16 lipca urny referendalne przywieziono do Wrocławia, a 17 lipca oprócz pracowników z Sosnowca, głosowały też osoby zatrudnione w zakładzie koncernu w Szczecinie.

 

Aby referendum było ważne, frekwencja musi przekroczyć 50 proc. W przypadku Amazona, który w całej Polsce zatrudnia bezpośrednio ok. 14 tyś. ludzi, oznacza to, że głosy w referendum musi oddać ponad 7 tyś. pracowników. Związkowcy są jednak przekonani, że uda im się zgromadzić wymaganą liczbę głosów. -Tylko w ciągu pierwszych dwóch dni referendum, zebraliśmy do urn ok 2 tyś. głosów.

Zainteresowanie przekroczyło nasze oczekiwania – mówił w Sosnowcu Grzegorz Cisoń, przewodniczący Solidarności w Amazonie.

 

Związki zawodowe w Amazonie domagają się podniesienia stawek godzinowych szeregowych pracowników do poziomu 25 zł netto. Kolejny postulat dotyczy poprawy warunków pracy, a w szczególności złagodzenia wyśrubowanych do granic możliwości norm wydajnościowych. Związkowcy żądają również większej stabilności zatrudnienia i zastąpienia umów na czas określony stałymi umowami o pracę, a także zaprzestania zatrudniania pracowników za pośrednictwem agencji pracy.

V__48D4

Referendum strajkowe w Amazonie to pokłosie fiaska rozmów prowadzonych w ramach sporu zbiorowego, który trwa w firmie od maja. Na początku lipca zarząd Amazona zerwał negocjacje ze związkami zawodowymi prowadzone z udziałem zewnętrznego mediatora.

Translate »