Alfred Bujara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność został laureatem Śląskiej Nagrody im. Julisza Ligonia przyznawanej przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana.

Kapituła nagrody przyznała „ligoniowy laur” Alfredowi Bujarze za „niestrudzoną promocję godności pracowników, autentyczną pracę na rzecz dobra wspólnego oraz troskę o zachowanie świątecznego charakteru i prawnej ochrony niedzieli i świąt”

Gala wręczenia Śląskiej Nagrody im. Julisza Ligonia odbyła się 13 września w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. – Chciałbym podziękować i podzielić się tą nagrodą z wszystkimi osobami, które były zaangażowane w walkę o wolne niedziele. Dziękuję moim przyjaciołom z NSZZ Solidarność, panu doktorowi Mateuszowi Warchałowi, który podjął się wyzwania przełożenia idei wolnej niedzieli na język prawny oraz wszystkim osobom, które nas wspierały. Szczególne podziękowania kieruje w stronę Jego Ekscelencji księdza arcybiskupa Wiktora Skworca, który gdy został metropolitą katowickim spotkał się ze mną i powiedział „panie Alfredzie nie poddamy się aż do końca” te słowa dały mi siłę, bo wiedziałem, że nie jestem sam – powiedział laureat odbierając nagrodę.

Bujara zwrócił uwagę, że mimo ogromnej negatywnej kampanii rozpętanej w mediach przez przeciwników ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, spotkała się ona z przychylnym odbiorem społecznym. – Społeczeństwo dobrze przyjęło tą ustawę, tak mówią wszystkie badania. Dzisiaj wskaźniki ekonomiczne pokazują, że mieliśmy rację, a argumenty przeciwników ustawy nie miały nic wspólnego z prawdą. Mamy kolosalny wzrost sprzedaży detalicznej, a w handlu brakuje rąk do pracy, chociaż straszono nas, że z powodu wolnych niedziel pracę straci 50-100 tys. osób – mówił przewodniczący.

Szef handlowej Solidarności zwrócił uwagę, że kwestia wolnych niedziel w handlu nie jest jeszcze zamknięta, gdyż ustawa wymaga nowelizacji i doprecyzowania niektórych zapisów. – Jednak największym naszym celem jest dotarcie do samych pracowników i uświadomienie im, że bez nich nie dokonamy kolejnych dzieł na rzecz poprawy warunków pracy – wskazał Alfred Bujara.

Laudację na cześć laureata wygłosiła prof. Aniela Dylus, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prof. Dylus podkreśliła, że wysiłki przewodniczącego handlowej Solidarności na rzecz ustanowienia niedzieli dniem wolnym od pracy w handlu trwały dwie dekady. – Dwudziestoletnia aktywność pana Bujary świadczy o jego wielkiej wytrwałości, cierpliwości, prawdziwie śląskiej pracowitości Jako związkowiec walczył przede wszystkim o godność pracowników handlu, zniewolonych koniecznością pracy na okrągło, ale naprawdę mężnie i skutecznie zawalczył o nas wszystkich, bo przecież wszyscy jesteśmy konsumentami – mówiła prof. Dylus.

Obok Alfreda Bujary nagrodą im. Juliusza Ligonia uhonorowana została dr Joanna Jurgała-Jureczka, za entuzjazm i konsekwencję wkładaną w promocję chrześcijańskich, patriotycznych i humanistycznych wartości wyrażanych w pisarstwie Zofii Kossak-Szczuckiej oraz Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu za twórczy wkład i edukacyjny wysiłek w kontynuację kilkusetletniej tradycji kształcenia teologicznego we Wrocławiu, w służbie Bogu i Kościołowi.

Celem Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia przyznej przez stowarzyszenie katolickie Civitas Christiana jest promocja wartości chrześcijańskich i humanistycznych, patriotyzmu, etosu pracy oraz oddania Ziemi Śląskiej. W tym roku „ligoniowe laury” zostały wręczone po raz 45.

img,gcsi,D1EB75CB3350582A5669EAFAAF85B0DA8A830BA9,mpid,7,maxwidth,1680,maxheight,892
IMGP7802

Translate »