Alfred Bujara został wybrany przewodniczącym Krajowej Sekcji Pracowników Handlu NSZZ Solidarność na kolejną kadencję. Nowym szefem branżowej struktury związku zrzeszającej pracowników banków został Marcin Stroński.

Dwa Walne Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Handlu oraz Krajowej Sekcji Bankowców odbyło się w dniach 23-24 maja w Zakopanem. Alfred Bujara został wybrany na stanowisko przewodniczącego handlowej „S” jednogłośnie. Nie miał kontrkandydata. – Dziękuję za zaufanie, którym mnie obdarzono. To dla mnie dowód, że moja dotychczasowa praca, jest doceniana przez delegatów. W minionej kadencji udało nam się osiągnąć ogromny sukces w postaci ustawy ograniczeniu handlu w niedzielę. Liczę, że w kolejnych latach uda nam się wywalczyć jeszcze więcej dobrych rozwiązań dla pracowników handlu, w tym branżowy układ zbiorowy pracy – powiedział po ogłoszeniu wyników wyborów Bujara.
Podkreślił, że priorytetem Krajowej Sekcji Pracowników Handlu w najbliższym czasie będzie zwiększenie uzwiązkowienia. – Chodzi zarówno o tworzenie nowych organizacji związkowych, jak i pozyskiwanie członków związku w organizacjach już istniejących – dodał przewodniczący.
W skład Rady Sekcji Pracowników Handlu NSZZ Solidarność poza jej przewodniczącym Alfredem Bujarą weszli: Piotr Adamczyk, Sebastian Barański, Ewa Chełminiak, Grzegorz Cisoń , Alicja Forysiak, Kamil Jachym, Wojciech Kasprzyk, Dariusz Paczuski, Justyna Przyłódzka, Paweł Skowron, Robert Szmagaj, Marcin Zieliński.
Kontrkandydata w wyborach nie miał również Marcin Stroński, nowy przewodniczący Krajowej Sekcji Bankowców NSZZ „S”. Dotychczasowy przewodniczący bankowej Solidarności Mieczysław Bielawski nie ubiegał się o wybór na kolejną kadencję. Będzie jednak nadal działał w Radzie Sekcji jako jej wiceprzewodniczący. W skład Rady weszli jeszcze: Lidia Borowska, Marek Chmielewicz, Andrzej Esmund, Marek Jednorowicz, Agnieszka Krężołek, Piotr Lewandowskl, Piotr Motyka, Wanda Mużelak, Marek Pyrko, Marzenna Wielądek-Okrzeja, Joanna Włodarzewska-Gisz, Marcin Zając.
Nowy przewodniczący zapowiedział działania na rzecz powołania branżowej Rady Dialogu Społecznego do spraw finansów, która pracowałaby nad rozwiązywaniem najważniejszych problemów bankowców takich jak nadmierny stres, konsolidacja oraz nieustanna restrukturyzację sektora, które najmocniej uderzają w szeregowych pracowników. – W sektorze bankowym musi toczyć się nieustanny, otwarty i uczciwy dialog na linii pracodawca-pracownik, warto tu czerpać z wzorców krajów unijnych. Wspólnie z pracodawcami odpowiadamy przed całym społeczeństwem, bo przecież niemal każdy pełnoletni obywatel to klient banku. Jak szkodliwe dla klientów są choćby tak zwane „plany sprzedażowe” narzucane doradcom w bankach? Czy nie czas skończyć z tym szaleństwem dla wspólnej korzyści klientów, właścicieli banków i pracowników? – mówił Marcin Stroński po wyborze na przewodniczącego. Szef Krajowej Sekcji Bankowców podkreślił, że warto zauważać i doceniać te podmioty na rynku finansowym, które prowadząc biznes widzą człowieka, nie jedynie cyfrę w tabelce, niezależnie czy owym człowiekiem okazuje się klient, czy pracownik. – Jeśli bank uczciwie traktuje swoją załogę, to można założyć, że podobnie zachowuje się wobec klientów – zauważył lider bankowej „Solidarności”.
35-letni Stroński z branżą bankową związał się przeszło 10 lat temu, jest absolwentem nauk politycznych na UJ, ukończył też podyplomowo zarządzanie przedsiębiorstwem bankowym, jego eseje w konkursie „Etyka w Finansach” dwukrotnie nagradzała Komisja Etyki Bankowej. Szef Sekcji Krajowej Bankowców wchodzi w skład Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego, to wolontariusz programu „BAKCYL. Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży”. W poprzedniej kadencji pełnił funkcję sekretarza Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”, ponadto szefuje „Solidarności” w Raiffeisen Bank Polska SA.

V__FD38

IMG_6898

Translate »