Warszawa 08.11.2017r.

sloneczko małe
Oświadczenie

Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej

 Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele

 

Komitet Inicjatywy ustawodawczej wyraża stanowczy sprzeciw wobec postępowania posłów Sejmowej Komisji ds. Polityki Społecznej i Rodziny, którzy doprowadzili do całkowitego wypaczenia projektu obywatelskiego. Oświadczamy, że aktualna treść ustawy nie spełnia oczekiwań obywateli Rzeczypospolitej, którzy swoim podpisem udzielili poparcia dla ustawowej ochrony niedzieli, jako dnia wypoczynku i czasu budowania więzi rodzinnych oraz umacniania relacji społecznych.

Poprawki naniesione przez posłów Komisji Sejmowej, dzielące niedziele na handlowe i wolne, zaprzeczają celowi inicjatywy, jakim jest ochrona szczególnego charakteru każdej niedzieli. Jednak równie istotne są inne zmiany w projekcie. Rzeczywistym skutkiem poprawek poselskich będzie utrzymanie przez sieci handlowe pełnej operacyjności wielu hipermarketów we wszystkie niedziele roku. Dotyczy to przede wszystkim zgody na wielkopowierzchniowy handel niedzielny przy dworcach kolejowych i autobusowych, w centrach handlowych połączonych z hotelami, jak również w hipermarketach prowadzących dodatkowo sprzedaż paliwa. Pełne zatrudnienie niedzielne będzie możliwe także w każdym sklepie, który w okresie od 1 czerwca do 30 września wprowadzi do swojej oferty jakąkolwiek, chociażby najprostszą, maszynę rolniczą. Wbrew obywatelskiemu projektowi, obowiązek pracy dotknie wreszcie tych pracowników, którzy w niedziele kierowani będą do pracy w magazynach i centrach logistycznych sieci handlowych.

Wprowadzone poprawki zaburzyły wewnętrzną logikę pierwotnego projektu obywatelskiego. Projekt rodzi wątpliwości natury konstytucyjnej, nadal sankcjonuje nadmierną eksploatację pracowników i jest zaprzeczeniem, deklarowanej przez obóz rządzący, polityki prorodzinnej. Poprawki wprowadzone do projektu dają szerokie pole do obchodzenia jej zapisów. Tym samym projekt w obecnym kształcie zamiast realnie przywrócić pracownikom handlu prawo do niedzieli wolnej od pracy, stworzy fikcję prawną.

Postępowanie Komisji budzi zasadny sprzeciw środowisk zrzeszonych w Komitecie Inicjatywy Ustawodawczej, liczących na realizację przedwyborczych zapewnień polityków Prawa i Sprawiedliwości o poparciu dla wprowadzenia wolnych niedziel od pracy w handlu. Dokonane przez posłów  zmiany w projekcie realizują tymczasem postulaty silnego lobby zagranicznych sieci handlowych.

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej wzywa Posłów na Sejm RP do przywrócenia projektowi ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę treści zawierającej rozwiązania przewidziane w pierwotnej wersji projektu, pod którym podpisało się ponad pół miliona obywateli.

 

Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy

 Ustawodawczej Ustawy o ograniczeniu

handlu w niedziele

  

                                                                                              Alfred Bujara

Pin It on Pinterest

Share This