Oświadczenie w sprawie publikacji Super Express

W związku z publikacjami dziennika Super Express oraz portalu internetowego www.se.pl zawierającymi nieprawdziwe informacje dotyczące stanowiska NSZZ „Solidarność”, w sprawie projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność oraz Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele  oświadcza,  iż niezmiennie stoi na stanowisku, iż ograniczenia handlu powinny dotyczyć wszystkich niedziel w miesiącu, zgodnie z zapisami projektu, pod którym podpisało się ponad pół miliona obywateli.

Doniesienia dziennika Super Express oraz portalu se.pl jakoby „Solidarność” była gotowa zgodzić się na ograniczenia w handlu zaledwie w dwie niedziele w miesiącu w zamian za dwie soboty wolne od pracy w tej branży są całkowicie nieprawdziwe i stanowią rażący przykład złamania elementarnych zasad rzetelności dziennikarskiej.

Oświadczamy również, że jeżeli Super Express oraz portal se.pl nadal będzie rozpowszechniał sprzeczne z prawdą informacje na temat stanowiska NSZZ „Solidarność” w sprawie ograniczenia handlu w niedziele, podejmiemy odpowiednie kroki prawne.

 

Przewodniczący Krajowego

Sekretariatu Banków,

Handlu i Ubezpieczeń

NSZZ „Solidarność”

Alfred Bujara

 

Translate »