Oświadczenie ws. ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele

 

W związku z doniesieniami medialnymi na temat rzekomej zgody Solidarności na wprowadzenie ograniczeń w handlu w wymiarze zaledwie dwóch niedziel  w miesiącu Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność informuje, że żadne porozumienie w tej sprawie nie miało miejsca.

 

Handlowa Solidarność niezmiennie stoi na stanowisku, iż ograniczenie handlu w niedziele powinno obejmować wszystkie niedziele w miesiącu, zgodnie z zapisami obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, który w ubiegłym roku został złożony w Sejmie. Pod takim rozwiązaniem podpisało się ponad pół mln obywateli, takiego rozwiązania oczekują pracownicy handlu i ich rodziny. Jednocześnie podtrzymujemy zawarty w projekcie postulat, aby ograniczeniami zostały objęte również firmy świadczące usługi na rzecz handlu, czyli wszelkiego rodzaju centra logistyczne i magazynowe. Zgodnie z zapisami obywatelskiego projektu ustawy praca w tego typu przedsiębiorstwach powinna być dopuszczalna wyłącznie za zgodą zatrudnionego

 

Projekt przygotowany wspólnie przez NSZZ Solidarność oraz liczne organizacje pracodawców stowarzyszenia i organizacje społeczne zrzeszone w Komitecie Inicjatywy Ustawodawczej jest projektem wyważonym, uwzględniającym interesy zarówno pracowników handlu, jak i przedsiębiorstw z branży handlowej oraz klientów. Zapisy projektu wprowadzające 7 tzw. „niedziel handlowych w ciągu roku oraz umożliwiające funkcjonowanie w pozostałe niedziele m.in. małych, rodzinnych sklepów, aptek, piekarni, stacji benzynowych czy sklepów mieszczących się na dworcach czy portach lotniczych są znacznie mniej rygorystyczne od rozwiązań przyjętych w wielu innych krajach Zachodniej Europy.

 

W przeszłości Prawo i Sprawiedliwość jako partia opozycyjna złożyła w Sejmie projekt poselski zakładający wprowadzenie zakazu handlu we wszystkie niedziele w miesiącu. Przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi przedstawiciele tego ugrupowania wielokrotnie składali deklaracje ustanowienia wolnych niedziel w handlu. Dlatego też liczymy, że obecna ekipa rządząca wywiąże się ze swoich przedwyborczych deklaracji i już niebawem obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele zostanie przyjęty przez parlament i wprowadzony w życie 1 stycznia 2018 roku.

 

 

Przewodniczący

Krajowego Sekretariatu Banków,

Handlu i Ubezpieczeń

NSZZ „Solidarność”

                                                                                              Alfred Bujara

Translate »