Katowice, dnia 05.09.2017 r.

 

 

Sz. P. Krzysztof Pietraszkiewicz

Przewodniczący Rady ds.

Kompetencji Sektora Finansowego

Wiejska 12a, 00-480 Warszawa

Szanowny Panie Przewodniczący,

W odniesieniu do przesłanego porządku 4 Posiedzenia Plenarnego Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego, które ma się odbyć w dniu 18 września 2017 w imieniu Rady Krajowego Sekretariatu  Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” wnosimy o wykreślenie punktu 5.: „Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Bankowego (SRKB): decyzja w sprawie wystąpienia do właściwego ministra o włączenie SRKB do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, w świetle zadań Sektorowej Rady”. W miejsce skreślonego  punktu prosimy o wprowadzenie: „Prace nad Sektorową Ramą Kwalifikacji dla Sektora Bankowego”.

Uzasadnienie: 

Do tej pory miały miejsce zaledwie trzy posiedzenia Rady, naukowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego dopiero rozpoczęli pracę nad „Bilansem Kapitału Ludzkiego”, a Rada od momentu powstania nie pracowała nad Sektorową Ramą Kwalifikacji dla sektora Bankowego. To też z zaskoczeniem i niedowierzaniem przyjęliśmy decyzje Prezydium o planowanym wystąpieniu do ministra właściwego o włączenie SRKB do Zintegrowanego Systemu  Kwalifikacji, nad którą Rada do tej pory się nie pochyliła. Nie wiemy, kto, kiedy i jak wypracowywał te rozwiązania, ale działo się to poza Radą i bez uzgodnienia ze stroną społeczną.

Jako przedstawiciele  NSZZ „Solidarność” w Radzie, uważamy taką próbę wprowadzenia Ramy Kwalifikacyjnej dla Sektora Bankowego za wysoce nieetyczne, niedemokratyczne oraz pozbawiające Radę ds. Kompetencji Sektora Finansowego podmiotowości. Takie działanie wypacza dalszy sens istnienia Rady, która nie jest autorem Ramy Kwalifikacyjnej dla Sektora Bankowego.

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Bankowego powinna dobrze odzwierciedlać specyfikę sektora bankowego, w tym strony pracowniczej. Jako stronie społecznej zależy nam na wypracowaniu SRKB na zasadzie dialogu, a Rama nie może stać się narzędziem pracodawców do uprzedmiotowienia pracowników.

Jak powiedziała Wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości Pani Mariola Szymańska-Koszczyc: „Sektorowa Rama ułatwi tworzenie nowych, spójnych standardów zawodowych przez organizacje branżowe oraz lepiej dopasowanych do potrzeb rynkowych programów szkoleniowych (…) Certyfikat zawodowy staje się narzędziem komunikacji między klientami, pracownikami, firmami i nadzorcami rynku”. Obawiamy się, że przy braku współpracy ze stroną społeczną – pomimo zapewnień ze strony Pani Wiceprezes Szymańskiej-Koszczyc – certyfikaty nie staną się takim narzędziem.

Z wyrazami szacunku,

Przewodniczący Krajowego Sekretariatu

Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”

Alfred Bujara

Translate »