źródło zdjęcia: http://www.dziennikzachodni.pl/

Najpierw rodzina, a później praca

Rodzina potrzebuje nie tylko programu „500+”, ale także czasu dla siebie. Potrzebuje programu „Niedziela+” – powiedział metropolita katowicki abp Wiktor Skworc podczas dorocznej Pielgrzymki Kobiet i Dziewcząt do Piekar Śląskich.

20 sierpnia do piekarskiego Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej pod hasłem „Idźcie i głoście” przybyły mimo deszczowej pogody tysiące pątniczek. Uczestniczki pielgrzymki przywitał abp Wiktor Skworc. Metropolita katowicki przypomniał, że w tradycji pielgrzymowania do Piekar temat wolnych niedziel od pracy wciąż powraca na przestrzeni ostatnich 50 lat. – To wołanie kolejnych biskupów katowickich, przypominających, że „niedziela jest Boża i nasza”. Niestety musimy powtórzyć te słowa, to wołanie pełne mocy i nadziei, także w roku 2017: „niedziela jest Boża i nasza”! I nie przestanie tu ono wybrzmiewać, dopóki społeczeństwo nie odzyska niedzieli jako dobra społecznego i kulturowego.

Abp. Wiktor Skworc wyraził ubolewanie, faktem ,iż nie możemy  doczekać się przyjęcia obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, który został opracowany przez NSZZ Solidarność. – Niepodejmowanie sprawy ograniczenia handlu w niedziele pokazuje, że lekceważone jest stanowisko ZZ „Solidarność” i głos Kościoła, całej Konferencji Episkopatu Polski. Wielokrotnie dawaliśmy jasne sygnały, że popieramy społeczne starania o ograniczenie handlu w niedziele i przedstawialiśmy merytoryczne argumenty. Oczekujemy, że posłanki i posłowie z Górnego Śląska podejmą w Sejmie i w Senacie działania, zgodnie ze znaną im w tej sprawie opinią wyborczyń i wyborców metropolii górnośląskiej – zaznaczył abp. Skworc.

Metropolita katowicki zaapelował również do Elżbiety Rafalskiej, minister rodziny pracy i polityki społecznej o empatię wobec kobiet, które w niedziele są zmuszone do pracy w handlu. –  Nawet w nazwie ministerstwa słowo „Rodzina” poprzedza słowo „Praca”. I taki jest właściwy porządek rzeczy. Rodzina potrzebuje nie tylko pomocy finansowej – programu „500+”, ale także czasu dla siebie. Potrzebuje programu „Niedziela+”! – podkreślał arcybiskup.

W sprawie przyspieszenia prac nad wprowadzeniem niedziel wolnych od pracy w handlu kilkakrotnie zabierała już głos Konferencja Episkopatu Polski. Temat ten był podnoszony również w trakcie majowej pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców do piekarskiego sanktuarium.

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, pok którym podpisało się ponad pół mln obywateli, odbyło się 6 października ubiegłego roku. Posłowie opowiedzieli się za przekazaniem projektu do sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. W marcu 2017 roku dalsze prace nad projektem zarekomendowała Rada Ministrów. Niestety prace nad projektem toczą się bardzo powoli. jak dotąd odbyło się zaledwie jedno merytoryczne posiedzenie sejmowej komisji poświęcone obywatelskiemu projektowi.

Pin It on Pinterest

Share This