^ TOP BACK

Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 30 zł.

Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji
Apelujemy do wszystkich członków NSZZ "Solidarność" o wsparcie naszych Kolegów z Castoramy Polska, którzy zostali bezprawnie zwolnieni przez pracodawcę i wzięcie udziału w kampanii Labour Start oraz o jej jak najszersze ROZPROPAGOWANIE. W celu wzięcia w niej udziału, możliwe jest korzystanie z odnośnika:


Strona główna

Pikieta przed Ministerstwem Infrastruktury

23 czerwca br. przed Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju pracownicy kolei protestowali przeciwko restrukturyzacji spółek kolejowych. Zdaniem związkowców      i pracowników kolei restrukturyzacja prowadzona przez spółki kolejowe wspierane przez Rząd prowadzi do dalszej degradacji branży i zwolnień doświadczonych pracowników. W pikiecie zorganizowanej przez Sekcję Krajową Kolejarzy NSZZ „Solidarność”  uczestniczyło ponad tysiąc związkowców z całej Polski. Manifestację wsparli czynnie przedstawiciele Krajowych Sekcji transportowych zrzeszonych          w Krajowym Sekretariacie Transportowców NSZZ „Solidarność” jak również członkowie Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP.

Kongres Sekretariatu Transportowców

W dniach 23 – 24 czerwca odbędzie się XIII Kongres Krajowego Sekretariatu Transportowców NSZZ „Solidarność”, którego członkiem jest Krajowa Sekcja Transportu Drogowego NSZZ „S”.

Na Kongresie tym zostaną wybrane nowe władze na kadencję 2014 – 2018 oraz nakreślone kierunki działania w poszczególnych Sekcjach Krajowych jak również zostaną ustalone wspólne akcje wszystkich Sekcji zrzeszonych w Sekretariacie Transportowców w obronie interesów poszczególnych Sekcji.

Tadeusz Kucharski

Protest w PKS Ostróda

Pan Roman Smoliński

Prezes Zarządu

Dyrektor Generalny

PKS Ostróda Sp. z o.o

         Rada Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność”  popiera działania  organizacji związkowych w PKS Ostróda, mające na celu obronę praw pracowniczych, interesów zawodowych i społecznych oraz godności pracowników spółki. Ich dążenie do realizacji tych celów poprzez dialog jest jak najbardziej zasadne.

Czytaj więcej...

Oprogramowanie 4Trans

Od dłuższego czasu coraz więcej kierowców zgłasza zastrzeżenia co do sposobu i zgodnego z prawem rozliczania swojego czasu pracy przez pracodawców. Skutkuje to wzrastającą ilością pozwów do Sądów Pracy o wypłacenie zaległego, należnego wynagrodzenia. Największym problemem dla kierowców jest prawidłowe wyliczenie takich należności. Wynika to ze skomplikowanych przepisów dotyczących rozliczania czasu pracy kierowców w powiązaniuz przepisami wynikającymi z Prawa Pracy.

Czytaj więcej...

Dokumenty wyborcze

Stosownie  do  postanowień  Uchwały  nr  3/10/2013  Rady  Krajowej  Sekcj Transportu  Drogowego  NSZZ  „Solidarność”  z  dnia  14  października  2013  r. informuję, że Sprawozdawczo -Wyborcze Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcj Transportu  Drogowego  NSZZ  „Solidarność”  odbędzie  się  w  dniu  26 maja 2014r w Warszawie w sali konferencyjnej Krajowego Sekretariatu Transportowców (Sekcja Krajowa Kolejarzy) ul. Wileńska 2/4 IV piętro.

Obrady rozpoczną się o godz. 11.00.

Dokumenty w załącznikach.

Zawiadomienie

Klucz wyborczy

Uchwała

Podkategorie

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.