^ TOP BACK

Galeria

Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 30 zł.

Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji
 

Facebook
 
 

 
 

Obrady grupy roboczej ds. Dialogu Społecznego.

W dniach 5 - 6 marca 2014 w siedzibie Europejskiej Federacji Pracowników Transportu Drogowego (ETF) odbyło się posiedzenie grupy roboczej ds. Dialogu Społecznego.
W spotkaniu udział  wzięli przedstawiciele Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność”Przewodniczący Kucharski Tadeusz, Sekretarz Skroński Gerard

            Tematem spotkania było omówienie spraw związanych z wykonywaniem zawodu kierowcy, warunkom pracy i płacy, z prawami i bezpieczeństwem pracy kierowców zawodowych oraz obronie społecznego wymiaru europejskiego sektora transportu drogowego przy jednoczesnym promowaniu ideałów, wartości  i solidarności ruchu związkowego.                                                             
Tradycyjnie, związki zawodowe zrzeszają i reprezentują pracowników danego sektora na szczeblu lokalnym lub krajowym. Jednak w takich sektorach jak transport drogowy poprzez mobilny charakter zawodu kierowcy zmiany jakie nastąpiły w Europie bez granic doprowadziły ,szczególnie po rozszerzeniu do głębokich zmian na rynku pracy, zaniedbań i złych praktyk pracowniczych. Związki zawodowe mają coraz więcej do czynienia z problemami społecznymi w sektorze, który coraz bardziej wymaga rozwiązań trans granicznych i międzynarodowej współpracy związkowej.
Przewodniczący KSTD w swoim wystąpieniu odniósł się do kwestii dumpingu społecznego stwierdzając między innymi : 

Przepisy zostały przyjęte, ale nie są przestrzegane. Tymczasem warunki socjalne, pracy i płace kierowców zawodowych w Europie stale się  pogorszają. Dotyczy to przede wszystkim kierowców z byłego bloku wschodniego. Kierowcy najbardziej narażeni na tego typu działania to pracownicy firm, w których pracodawcy przenoszą firmy za pomocą wątpliwych i złożonych systemów prawnych do innych krajów. Kierowcy w takich przypadkach są  uwięzieni w obcych krajach przez kilka miesięcy,  w całkowitej izolacji, bez kontaktu z rodzinami i bez możliwości radzenia sobie z problemami, których doświadczają. Są zatrudnieni przez agencje i fikcyjne firm tzw. „skrzynki pocztowe”, które mają siedzibę w różnych państwach członkowskich UE, co w efekcie uniemożliwia dochodzenie  do żądania zapłaty lub prawa do ubezpieczenia społecznego. Te nadużycia pozwalają firmom zaoszczędzić od 90% do 95% na kosztach pracy i składek na ubezpieczenie!  Te nadużycia powodują  nadmierną eksploatacją pracownika co wiąże się z przekroczonymi godzinami pracy, spaniem   w kabinach samochodów ciężarowych, bez dostępu do gorących posiłków, toalety, prysznica czy pralni.

•    95%  kierowców  uważa się za przedmiot dyskryminacji płacowej ze względu na ich narodowość.
•    95%  kierowców  spędza czas odpoczynku i weekendy w kabinach swoich ciężarówek.
•    80%  kierowców zmuszona jest gotować i jeść w swojej ciężarówce na co dzień.
•    80%  kierowcom  nie są wypłacane należności za działalność załadunku / rozładunku, choć  prawnie uważa się to za czas pracy.
•    80%  kierowców  ma świadomość występujących nieprawidłowości , ale nie będzie tego zgłaszała w obawie przed utratą pracy.

Europejska Federacja Pracowników Transportu (ETF) domaga się od  instytucji europejskich  i rządów krajów członkowskich do przyjęcia środków prawnych             w odniesieniu do zawodowych kierowców oraz nad podjęciem działań  przeciwko degradacji miejsc pracy, warunków pracy oraz socjalnych  w transporcie drogowym!!!


 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.