^ TOP BACK

Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 30 zł.

Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji
 

Facebook
 
 

 
 

Niemiecko – Polska wymiana

W dniu 15.03.2013r. we Frankfurcie odbyło się kolejne spotkanie niemieckiego związku zawodowego Ver.di oraz NSZZ „Solidarnośc” pod nazwą: „Deutsch – Polnischer Austausch zu Arbeitsbedingungen in der Grenzregion im Verkehrsbereich“ / „ na temat warunków pracy w branży transportu drogowego w regionie przygranicznym”.

„Solidarność” reprezentowana była przez cztery organizacje: PKS Zielona Góra oraz wchodzące w skład Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ ”Solidarność”: PEKAES S.A. Słubice (Andrzej Grontkowski – Przewodniczący), Raben Transport (Michalak Tomasz- Przewodniczący) i Międzyzakładową Organizację Związkowa Kierowców Zawodowych (Florian Rogoziński- Skarbnik).Raben Transport Sp. z o.

Podczas spotkania zostały poruszone następujące tematy:

- Kryzys w Europie – tło i rozwój

- Reakcje związków zawodowych na kryzys europejski

- Możliwość działania na płaszczyźnie związkowej i regionalnej w obliczu kryzysu europejskiego.

W toku dyskusji doszliśmy do wniosków, że choć trudno jest doszukiwać się przyczyn kryzysu i winnych za taki stan rzeczy jedno jest pewne, zawsze cierpi człowiek pracy i najubożsi. Rządy krajów dotkniętych kryzysem wspomagały za pieniądze podatników prywatne przedsiębiorstwa, tnąc tym samym koszty na politykę socjalną. Każdy kryzys rozluźnia przepisy, szczególnie prawa pracy – co widać ostatnio bardzo wyraźnie w Polsce, obniża się wartość pracy i odbiera prawa pracownicze.

Przedstawiciele strony niemieckiej (Holger Roessler – Ver.di, Frank Huhner – KOWA – Biuro Współpracy Świata Pracy i Gospodarki) przedstawili nam zarys propozycji działań, które proponują niemieckie związki zawodowe. Konfederacja Związków Zawodowych (DGB) w Niemczech nalega na wprowadzenie ich w życie. Przede wszystkim ma być to odejście od polityki cięcia kosztów na rzecz polityki inwestycyjnej, m.in.: w sektor energetyczny, infrastrukturę dla starzejącego się społeczeństwa, edukację, rozwój i kształcenie ustawiczne, skracanie czasu pracy – 30 godzinny tydzień, lepsze wykorzystanie zasobów wodnych, rozwijanie produkcji dóbr w Niemczech.

Każdy z nas członków związku (również osoby niezrzeszone) może brać aktywnie udział w działaniach zmierzających ku poprawie warunków życia w Unii Europejskiej. Przykładem tego jest akcja zbierania głosów pod petycjami blokującymi zamiary Komisji Europejskiej:

  1. http://www.right2water.eu/ – przeciwko prywatyzacji wody
  2. https://ec.europa.eu/citizens-initiative/ECI-2012-000010/public/index.do?lang=pl – Zawieszenie Pakietu Klimatyczno-Energetycznego UE

Wystarczy tylko zebrać 1 mln głosów w 7 krajach UE, aby taki wniosek był ważny.

Tomasz Michalak, Przewodniczący K

Z „S” w Raben Transport Sp. z o.o.

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.