^ TOP BACK

Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 30 zł.

Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji
 

Facebook
 
 

 
 

KSTD w Brukseli

Spotkanie zainicjowane zostało dzięki ETF – European Transport Workers Federation (Europejskiej Federacji Pracowników Transportu).

Polska Delegacja została przyjęta przez Roberto Parillo – Prezydenta ETF Sekcji Transportu Drogowego, Jan Sannen – Sekretarza ACV Transcom, oraz Mariana Woźniaka – Delegata ACV.

Podczas dwudniowych rozmów, w których również udział wzięli Ann Van Laer  Sekretarz Krajowy ACV i Ronny Matthijsen Sekretarz ACV BIE branży Budownictwo, Przemysł i Energetyka zaprezentowano nam strukturę ACV-CSC oraz sposób prowadzenia dialogu społecznego.

Podstawowe informacje o ACV – związek liczy 1,7 miliona członków, istnieje od ponad 120 lat, zatrudnia 3100 pracowników w 150 oddziałach terenowych i 380 punktach kontaktowych.

Struktura Branżowa: ACV-CSC bouw – industrie&energie (branża budowlana – przemysł & energetyka; ACV-CSC  METEA (zrzeszająca pracowników metalurgii i tekstyliów); ACV-CSC Transcom (zrzeszająca pracowników transportu i komunikacji); ACV-CSC Voeding en Diensten (zrzeszająca pracowników przemysłu spożywczego i usług); ACV-CSC Openbare Diensten (zrzeszająca pracowników administracji publicznej); LBC-NVK (zrzeszająca pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych i kierowniczych sektora prywatnego i organizacji non-profit działających we Flandrii); CNE (zrzeszająca pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych  i kierowniczych sektora prywatnego i organizacji non-profit działających w Walonii); COC-COV (zrzeszająca pracowników oświaty i nauki we Flandrii), CSC-Enseignement (zrzeszająca pracowników oświaty i nauki w Walonii).

Struktura Regionalna przypomina znaną w „Solidarności” – główne oddziały: AALST-OUDENAARDE, ANTWERPEN, BRUGGE-OOSTENDE-WESTHOEK, BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE, GENT-EEKLO, KEMPEN, LIMBURG, LEUVEN, MECHELEN-RUPEL, MIDDEN-WEST-VLAANDEREN, WAAS EN DENDER, ZUID-WEST-VLAANDEREN.

Na poziomie zakładów pracy członkowie mogą działać w RADACH ZAKŁADOWYCH – jeżeli zostali wybrani jako reprezentant załogi. Rada działa w trzech sektorach: Gospodarka, Społeczeństwo i Bezpieczeństwo oraz Higiena Pracy.

ACV-CSC jest członkiem dialogu społecznego pomiędzy pracownikami a pracodawcami, wszystkie ustalenia zawarte w porozumieniu są aktami prawa  na mocy traktatu królewskiego.

Ulokowanie dialogu społecznego w Belgii:
Międzybranżowy
– grupa 10 (po 5 przedstawicieli pracowników i pracodawców, ewentualnie 1 osoba jako mediator)

Poziom ogólnokrajowy – Komisje parytetowe / branżowe – następują co 2 lata, dają gwarancje płacy progowej, negocjowane są w nich listy „życzeń” przygotowane przez branżowe centrale związkowe;

 Porozumienia w danym zakładzie pracy – Układy zbiorowe – branżowe;

Centralna Rada Gospodarki – ustala wzrost płac tzw. „marża płac” oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Przedstawiono opinię o pracy z pracownikami z Europy wschodniej i środkowej w sektorach budowlanym, energetycznym oraz przemyśle.

Podział pracowników napływowych ze wschodu:

  1. Spółka – „fałszywi samo zatrudnieni” – przyjechali z zewnątrz i używają kruczków prawnych aby założyć tutaj firmę. Pracodawca zachęca/zmusza ich do otworzenia firmy w Belgii, często mają tacy pracownicy 5% udział w całości zysków firmy (pozostała część trafia do Pracodawcy w kraju macierzystym). Jest to działalność na granicy legalności – wygląda jak umowa o pracę, ale formalnie nią nie jest. Brak składek, brak norm czasu pracy, brak zaplecza socjalnego.
  2.  Pracownicy delegowani – w przypadku takich pracowników obowiązuje prawo socjalne z kraju, z którego przyjechali. Są oni często ofiarami różnego rodzaju oszustw i nadużyć.
    System LIMOSA – działa od 1 kwietnia 2007 r. wprowadzający obowiązkową rejestrację zagranicznych pracowników oraz zagranicznych przedsiębiorców indywidualnych („indépendants”), wykonujących ograniczone w czasie prace na terenie Belgii. Rejestracją objęci będą w zasadzie pracownicy jw. nie podlegający belgijskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych. Obowiązek ten dotyczy m.in. pracowników delegowanych przez zagraniczne firmy, w tym polskie oraz samo-delegujących się do Belgii przedsiębiorców indywidualnych z krajów trzecich, w tym z Polski, świadczących na terenie Belgii usługi transgraniczne. Obowiązkowa rejestracje dotyczy także przybywających do Belgii zagranicznych stażystów.
  3. Praca na czarno – Pracownicy niemający zezwolenia na zameldowanie. Pracują dużo poniżej oficjalnych stawek godzinowych. Można u nich spotkać syndrom Sztokholmski – kata i ofiary.

Opowiedziano o dziale ACV-CSC odpowiedzialnego za relacje z pracownikami z Europy Wschodniej. ACV-CSC jako jeden z niewielu w Europie ma w swojej strukturze dział zajmujący się pracownikami napływowymi do Belgii. Osoby odpowiedzialne: Aldona Kuczyńska-Naskręt – odpowiedzialna za pracę działu, propagandystka, prowadzi indywidualne sprawy związane z umowami, o unikaniu podwójnego opodatkowania, kontakt; e-mali: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. tel. +32(0)3 222 71 50 oraz Iwona Cieszyńska – prowadzi indywidualne sprawy związane z rozporządzeniami europejskimi dotyczącymi Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego.

Ich praca polega na: rozwiązywanie problemów powstałych w wyników rozporządzeń europejskich dotyczących Koordynacji Systemów Zabezpieczeń Społecznych: świadczenia rodzinne, zdrowotne, emerytalne. Rozwiązywaniu problemów związanych z podwójnym opodatkowaniem. Udzielaniem ogólnych informacji dotyczących prawa pracy w Belgii oraz systemu ubezpieczeń społecznych. Publikacjami w czasopismach polskojęzycznych, tworzeniem broszur i informatorów oraz dokumentów pomocniczych dla innych działów ACV – w 15 językach. Organizowaniem sesji informacyjnych, na poziomie ogólnym i branżowym, dla pracowników z Europy wschodniej                    i Centralnej, jak i dla pracowników konkretnego przedsiębiorstwa.

Wystąpienie Delegacji NSZZ „Solidarność” podzielone zostało na trzy części: ogólna o związku, informacje o Krajowym Sekretariacie Branżowym i Krajowej Sekcji Transportu Drogowego oraz działalność podstawowej jednostki związkowej.

Andrzej Matla z Biura Zagranicznego Komisji Krajowej „Solidarność” zaprezentował zarys historyczny, powody i początki powstania NSZZ „Solidarność” opowiedział o etosie solidarności, o demokracji i związanej z nią wyzwaniach dla związku.

 Struktura „Solidarności”:

Komisja Zakładowa, Zarządy Regionów, Regionalne Sekcje , Krajowe Sekcje, Krajowe Sekretariaty Branżowe, Komisja Krajowa.

Podział składki członkowskiej: 60 % – do dyspozycji Komisji Zakładowej, 40 % – odprowadzane do Regionów. W dyspozycji Zarządu Regionu pozostaje 25 %,  5 % – Regiony przekazują na Fundusz Strajkowy, 10 % – do Komisji Krajowej z czego: Komisja Krajowa przekazuje 2 % na wszystkie Krajowe Sekretariaty Branżowe -> Regionalne i Krajowe Sekcje Branżowe pozostają bez środków.

Mogą być finansowane przez dodatkowe „opodatkowanie” się członków związku danej branży z 60 % składki, która zostaje w dyspozycji Komisji Zakładowej.

Tadeusz Kucharski Przewodniczący Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ „S” przedstawił funkcjonowanie Krajowego Sekretariatu Transportowców i KSTD oraz opowiedział o pracach nad ustawą o transporcie drogowym, gdzie  stronę związkową reprezentuje tylko jeden przedstawiciel pracowników – tj. KSTD NSZZ „Solidarność”. Jest duża dysproporcja sił pomiędzy pracownikami a pracodawcami – którzy są reprezentowani przez około 20 różnych organizacji.
Lobby pracodawców jest zdeterminowane do wprowadzenia zapisów w treści ustawy, które nakładałyby jeszcze większą odpowiedzialność i kary na kierowców choćby np. System Via-Toll.
Poinformował o braku reakcji lub nieodpowiedniego zaangażowania służb kontrolnych – PIP, ITD. i Prokuratury na przedstawione ewidentne dowody łamania prawa przez Pracodawców, którzy oszukiwali pracowników na wynagrodzeniu i świadczeniach kompensacyjnych, przymuszali do naginania rozporządzenia WE 561/12/2006 – dotyczącego czasu pracy kierowców; oszukiwali Zakład Ubezpieczeń Społecznych – nie odprowadzając składek zgodnie z przepisami; oszukiwali Skarb Państwa – nie odprowadzali odpowiednio wysokich podatków, prowadząc podwójną księgowość – Takie sprawy po zgłoszeniu do organów kontrolnych są z reguły „zamiatane pod dywan”.
Inspekcja Transportu Drogowego – nakłada mandaty na kierowców za nieprawidłowe działanie systemu lub w sytuacji gdy na koncie Via-Toll przewoźnika nie ma środków – za co odpowiedzialny jest Pracodawca – a nie kierowca. Zaniżanie standardów socjalnych:  niski poziom diet  krajowych        i zagranicznych, Częste praktyki „chowania” wynagrodzenia w dietach – unikając ZUS i skarbówki. Ograniczenia do minimum przebywania kierowcy poza domem – co dwa trzy tygodnie powrót kierowcy do domu na długi wypoczynek. Ponoszenie kosztów szkoleń okresowych przez pracodawcę. Wysokość ryczałtów za nocleg – nie adekwatna do rzeczywistości, brak jednoznacznych przepisów, wzajemnie wykluczające się decyzje Urzędów Skarbowych i wyroki Sądów. Działania lobby pracodawców – w kierunku cięcia kosztów – zaniżania pakietów socjalnych.

Tomasz Michalak – Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „S” w Raben Transport Sp. z o.o. opowiedział o strukturze Firmy: 5 oddziałów – 470 pracowników, z czego 2 największe skupiające flotę 195 jednostek transportowych i 270 kierowców. Poruszony został temat różnic w uzwiązkowieniu (kierowców w oddziale Gądki – 80 % gdzie obecność władz związku jest stała oraz  (kierowcy) w oddziale Chorzów – 30 % – obecność władz związku okazjonalna. Poinformował o działaniach jakie podejmuje podstawowa jednostka związkowa: indywidualna ochrona pracownika, negocjacje płacowe z Pracodawcą, udział w podziale Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, dbanie o przestrzeganie zasad BHP.

Problemy z jakimi Komisja spotyka się na co dzień:

Nieuczciwa konkurencja, używająca urządzeń do zakłócania pracy tachografów, odpoczynki tygodniowe w trasie, swobodna interpretacja przepisów prawa pracy przez Pracodawcę.

Drugiego dnia delegacja odwiedziła główną siedzibę związku ACV-CSC w Brukseli. Mieliśmy możliwość zajrzenia „od kuchni” jak pracuje Departament Prawny, gdzie wykonywana jest praca nad bieżącym prawem pracy, tworzone i tłumaczone są dokumenty prawne poszczególnych sektorów na języki: francuski, niderlandzki i niemiecki. Departament zasiłków socjalnych – obsługujący wypłatę zasiłków dla wszystkich obywateli – także niezrzeszonych w ACV-CSC. Departament szkoleń – gdzie szkoleniom podlegają wszyscy działacze związkowi, wolontariusze i są one prowadzone w trybie ciągłym.

Podsumowując nasze wspólne spotkanie strony związkowe postanowiły kontynuować współpracę przy wymianie informacji, doświadczeń, wzajemnej pomocy i na początek podjąć inicjatywę wzajemnego informowania kierowców pracujących lub wybierających się do pracy w Belgii o korzyściach  wynikających z przynależności do związku.

Wykonania i wydrukowania wspólnej ulotki informacyjnej, w której będą zawarte również informacje gdzie i do kogo można się zwrócić o pomoc w razie zaistniałych problemów.

Wizyta zakończyła się w środę 20 marca odlotem z lotniska Zavendem, wnioski, jakie należy wyciągnąć to: bardzo silne struktury branżowe, świetnie zorganizowana i funkcjonująca struktura całego związku ACV-CSC, ogromna siła w rozmowach z pracodawcami, tworzenie branżowych układów zbiorowych, ustalanie dla danych sektorów płac progowych – czyli nie niższych niż… (rodzaj polskiej najniższej krajowej), ogromna siła szkoleń – dająca gwarancję prawidłowego funkcjonowania całej Organizacji jak i Rad Zakładowych – gdzie z założenia wybierani są kompetentni członkowie związku. Branżowy układ zbiorowy po podpisaniu przez strony pracowników i pracodawców po zatwierdzeniu traktatem królewskim staje się aktem prawa pracy.

Związek ACV-CSC jest jednym z najsilniejszych i liczących się organizacji związkowych w europie. Mamy z kogo brać przykład. My też będziemy mogli być takim silnym związkiem ale tylko i wyłącznie wtedy kiedy zrozumiemy, że związek zawodowy ma olbrzymią siłę oddziaływania, chce i może pomagać ludziom pracy, że wszyscy ludzie pracy są członkami związku zawodowego, że przez swą siłę i autorytet związek jest uznawanym i szanowanym partnerem społecznym.

 


 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.