^ TOP BACK

Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 30 zł.

Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji

Strona główna

Nowelizacja dyrektywy 96/53/WE o maksymalnej dopuszczalnej masie i wymiarach. Stanowisko Związków Zawodowych.

Obecnie KSTD wraz z ETF pracują nad projektem liberalizacji przepisów dotyczących masy i wymiarów pojazdów ciężarowych, dostępem do zawodu kierowcy (szkolenia, prawo jazdy) oraz bezpieczeństwa kierowców, zatrudnianiem i wynagradzaniem kierowców w EU . W tych sprawach przedstawiciele KSTD jadą na posiedzenie grupy roboczej Komisji Dialogu Społecznego Parlamentu Europejskiego, które się odbędzie w dniu 19.11.2013 w Brukseli.

1. Stanowisko.

2. List.

 

Akcja informacyjna o problemach kierowców

Na wniosek Międzynarodowej Federacji Pracowników Transportu  (ITF) i Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (ETF) w dniach od 7 do 13 października odbywały się na całym świecie akcje informujące o problemach jakie występują w zawodzie kierowcy.

Akcja miała na celu dotrzeć do jak największej grupy polityków z całego świata, przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej oraz Ministrów Transportu krajów UE, do wszystkich ludzi, którzy mają wpływ na kształtowanie prawa transportowego           z apelem o powstrzymanie narastającego niewolnictwa w transporcie drogowym.

Czytaj więcej...

List otwarty do Sławomira Nowaka Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Międzynarodowa i Europejska Federacja Pracowników Transportu oraz zrzeszone na terenie całej Europy związki zawodowe wzywają Komisję Europejską, Parlament Europejski oraz Rządy w krajach członkowskich UE do podjęcia działań mających na celu przeciwdziałanie występującemu w transporcie drogowym nowoczesnemu niewolnictwu .

Krajowa Sekcja Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność” wystąpiła z listem otwartym do Sławomira Nowaka Ministra Transportu ,Budownictwa i Gospodarki Morskiej, do Posłów RP Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury Pana Stanisława Żmijana oraz Przewodniczącego Komisji Stałej ds. Transportu i Drogownictwa  Pana Jerzego Szmita.

List oraz ulotka w załączeniu.

List otwarty

Ulotka

Międzynarodowy tydzień akcji !!!

W dniach 7– 13 października na całym świecie pracownicy transportu zrzeszeni w ITF i ETF zademonstrują swój sprzeciw przeciwko :

•    Bezrobociu wśród młodzieży
•    Zatrudnianiu na czarno
•    Brakowi pracy
•    Utratcie pracy
•    Umowom śmieciowym
•    Przemoc w pracy (mobbing)
•    Fikcyjnemu samozatrudnieniu
•    Socjalnemu dumpingowi
•    Nieuczciwej prywatyzacji
•    Przekupstwu i korupcji
•    Atakom na prawa związkowe
•    Opóźnieniom na granicach
•    Zbyt krótkiemu czasowi odpoczynku
•    Zmęczeniu w wyniku długich godzin pracy
•    Nieuczciwej płacy

Czytaj więcej...

Podkategorie

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.