^ TOP BACK

Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 30 zł.

Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji
 

Facebook
 
 

 
 

Wybory na kadencję 2014-2018.

W dniu 26 maja 2014r. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność”, na którym dokonano wyboru władz na kadencję 2014 – 2018r. 

 W wyniku tajnego głosowania na Przewodniczącego wybrano Tadeusza Kucharskiego.

Do składu 5 osobowego Prezydium zostali wybrani :

·         Tomasz Michalak z firmy Raben Transport   – Z-ca Przewodniczącego

·         Jacek Kucza z firmy PKS  – Z-ca Przewodniczącego     

·         Gerard Skroński z firmy Orlen Transport – Sekretarz

·         Florian Rogorzyński z firmy Link  – Skarbnik

 Więcej informacji o składzie Rady i Komisji Rewizyjnej w zakładce „struktura”.

Najważniejsze zadania dla całej Rady to praca nad poprawą warunków pracy dla wszystkich zatrudnionychw sektorze transportu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem kierowców zawodowych. Zmiany w umowach o pracę oraz wyższe płace, diety, ryczałty za noclegi i inne dodatki wynikające z umów o pracę czy regulaminów wynagradzania. Pozyskiwanie członków związku to też jeden z priorytetów dla członków Rady.  Musimy dążyć, żeby Krajowa Sekcja Transportu Drogowego była największą organizacją związkową w sektorze transportu drogowego. Duża, silna KSTD po przez swoja wielkość będzie budzić szacunek i respekt dla dobrze zorganizowanych organizacji pracodawców.

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.