^ TOP BACK

Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 30 zł.

Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji
Apelujemy do wszystkich członków NSZZ "Solidarność" o wsparcie naszych Kolegów z Castoramy Polska, którzy zostali bezprawnie zwolnieni przez pracodawcę i wzięcie udziału w kampanii Labour Start oraz o jej jak najszersze ROZPROPAGOWANIE. W celu wzięcia w niej udziału, możliwe jest korzystanie z odnośnika:


Strona główna

List do Prezydenta Kallasa

Bruksela, 05-03-2014

Szanowny Vice Prezydencie Kallas,

W dniu 17 października wysłaliśmy do Pana list, w którym wyrażaliśmy swoje zaniepokojenie sytuacją kierowców zawodowych w Europie. 2 lipca 2013 roku spotkaliśmy się w Strasburgu, żeby porozmawiać na ten temat i przedstawić nasz punkt widzenia składający się z wielu propozycji i sposobów efektywnej walki z wykorzystywaniem kierowców w tym sektorze. Wezwaliśmy Pana także do zaniechania dalszych kroków w kierunku liberalizacji rynku (rozluźnienia zasad kabotażu). Byliśmy bardzo zadowoleni z rozmowy gdyż okazało się, że Pan także podziela nasze obawy oraz, że rozważy Pan możliwość przedstawienie naszych propozycji np. w formie Komunikatu, abyśmy mogli wspólnie  walczyć z nieuczciwym wykorzystywaniem kierowców zawodowych oraz przestrzeganiem zasad równości wynagrodzenia za taką samą pracę.

List do Prezydenta Kallasa

Obrady grupy roboczej ds. Dialogu Społecznego.

W dniach 5 - 6 marca 2014 w siedzibie Europejskiej Federacji Pracowników Transportu Drogowego (ETF) odbyło się posiedzenie grupy roboczej ds. Dialogu Społecznego.
W spotkaniu udział  wzięli przedstawiciele Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność”Przewodniczący Kucharski Tadeusz, Sekretarz Skroński Gerard

Czytaj więcej...

List do V-ce Przewodniczącego Komisji Europejskiej Siim Kallas

Siedem państw członkowskich wystosowało list do V-ce Przewodniczącego Komisji Europejskiej Siim Kallas

W dniu 05 grudnia 2013 podczas posiedzenia Rady ministrów transportu 7 państw członkowskich podpisało list z prośbą do komisarz Kallas w sprawie lepszego egzekwowania przepisów UE w zakresie transportu drogowego. List został zainicjowany przez duńskiego Ministra Transportu i został podpisany, oprócz Danii, przez ministrów transportu z Belgii, Finlandii, Francji, Niemiec i Hiszpanii  prosząc o:
- Jasną interpretację wychodzących przepisów kabotażowych, które mogą być wykorzystane przez państwa członkowskie w celu zapewnienia skutecznej kontroli i egzekwowania w ramach istniejących postanowień.     
 - Nie podejmowania działań w chwili obecnej w kierunku dalszej liberalizacji rynku.

Przewodniczący KSTD 

Tadeusz Kucharski

List do Komisarza

Podkategorie

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.