^ TOP BACK

Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 30 zł.

Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji

Strona główna

Obrady grupy roboczej ds. Dialogu Społecznego.

W dniach 5 - 6 marca 2014 w siedzibie Europejskiej Federacji Pracowników Transportu Drogowego (ETF) odbyło się posiedzenie grupy roboczej ds. Dialogu Społecznego.
W spotkaniu udział  wzięli przedstawiciele Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność”Przewodniczący Kucharski Tadeusz, Sekretarz Skroński Gerard

Czytaj więcej...

Spotkanie szefów sekretariatów branżowych

W dniu 8 stycznia 2015 roku szefowie sekretariatów branżowych oraz krajowych sekcji branżowych spotkali się na tradycyjnym opłatku w historycznej sali BHP.

Związkowcy wysłuchali informacji Piotra Dudy na temat działalności "Solidarności" w minionym roku. Szczególnie dużo uwagi przewodniczący poświęcił projektowi ustawy powołującej nową instytucję dialogu społecznego w miejsce komisji trójstronnej- radzie dialogu społecznego.

Czytaj więcej...

List do V-ce Przewodniczącego Komisji Europejskiej Siim Kallas

Siedem państw członkowskich wystosowało list do V-ce Przewodniczącego Komisji Europejskiej Siim Kallas

W dniu 05 grudnia 2013 podczas posiedzenia Rady ministrów transportu 7 państw członkowskich podpisało list z prośbą do komisarz Kallas w sprawie lepszego egzekwowania przepisów UE w zakresie transportu drogowego. List został zainicjowany przez duńskiego Ministra Transportu i został podpisany, oprócz Danii, przez ministrów transportu z Belgii, Finlandii, Francji, Niemiec i Hiszpanii  prosząc o:
- Jasną interpretację wychodzących przepisów kabotażowych, które mogą być wykorzystane przez państwa członkowskie w celu zapewnienia skutecznej kontroli i egzekwowania w ramach istniejących postanowień.     
 - Nie podejmowania działań w chwili obecnej w kierunku dalszej liberalizacji rynku.

Przewodniczący KSTD 

Tadeusz Kucharski

List do Komisarza

Projekt Dezyderatu do Ministrów Transportu, Pracy i Finansów

Projekt Dezyderatu do Ministrów Transportu, Pracy i Finansów mający na celu doprowadzenie do zmian w przepisach dotyczących warunków pracy i płacy kierowców zawodowych w Polsce.

Zaniechanie organów Państwa tj. właściwych ministrów ds. Transportu,  Pracy i Polityki Społecznej,  Finansów oraz Inspekcji Transportu Drogowego doprowadza do zwiększonej ilości wypadków drogowych jak również do skrajnej eksploatacji pracowników/kierowców zawodowych, którzy przebywając  całymi tygodniami w podróży służbowej  pozbawiani są możliwości noclegu w warunkach, o których mowa w rozporządzeniu 561/06 oraz bez zapewnienia wymaganych środków finansowych mogących zabezpieczyć korzystanie z urządzeń sanitarnych czy też na pokrycie zwiększonych kosztów  związanych z wyżywieniem. Oczekujemy rozwiązań systemowych dla transportu drogowego może nawet pochylenia się nad propozycją złożoną przez Ministra Zbigniewa Rynasiewicza - stworzenia układu zbiorowego dla tego sektora.

Czytaj więcej...

Sesja plenarna Sektorowej Europejskiej Komisji Dialogu Socjalnego Transportu Drogowego

            W dniu 19 listopada 2013 roku odbyła się w Brukseli kolejna i ostatnia z zaplanowanych   na ten rok sesja plenarna Sektorowej Europejskiej Komisji Dialogu Socjalnego Transportu Drogowego.  W skład tej Komisji wchodzą przedstawiciele pracowników – ETF European Transport Workers Federation (Europejska Federacja Pracowników Transportu), pracodawców – IRU International Road Transport Union (Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego - Pracodawcy) oraz Przedstawiciele Komisji Europejskiej.

Czytaj więcej...

Podkategorie

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.