^ TOP BACK

Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 30 zł.

Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji
 

Facebook
 
 

 
 

Konferencja dotycząca polityki społecznej w towarowym transporcie drogowym.

W dniu 16 Kwietnia  pod patronatem greckiej prezydencji Unii Europejskiej odbyła się w Paryżu Konferencja dotycząca efektywnej reglamentacji przepisów dotyczących polityki społecznej w towarowym transporcie drogowym. Konferencji przewodniczył Francuski Sekretarz Stanu ds. Transportu Frederic Cuvillier

Było to pierwsze spotkanie  w pełni poświęcone gospodarczej, społecznej i środowiskowej problematyce dotyczące przewozów drogowych w Europie osłabionych przez różnorodność przepisów i praktyk społecznych oraz niejednorodność kontroli.
 
Na zaproszenie rządu francuskiego  w spotkaniu dotyczącym omówienia przyszłości strategicznego sektora transportowego udział  wzięli  parlamentarzyści i ministrowie europejskich struktur transportowych z krajów członkowskich UE, oraz delegaci transportowych  związków zawodowych afiliowanych w strukturach europejskich pod przewodnictwem Roberto Parrillo Prezydenta Sekcji Transportu ETF. Stronę polskich związków zawodowych reprezentowała Krajową Sekcję Transportu Drogowego    NSZZ „Solidarność”, która zajęła stanowisko stwierdzające rozbieżności w praktykach poszczególnych krajów członkowskich poprzez wykorzystywanie luk prawnych do przepływu towarów w transporcie drogowym UE oraz różnorodność przepisów socjalnych i praktyk nadzorczych w poszczególnych państwach członkowskich.
Rozbieżności te zachęcają niektóre przedsiębiorstwa do zwiększenia dumpingu społecznego, ze szkodą dla europejskich pracowników ze szczególnym uwzględnienie krajów z byłego bloku wschodniego Zasadnym jest określenie priorytetów na poziomie europejskim w celu zapewnienia takich samych warunków pracy oraz uczciwej konkurencji dla wszystkich krajów zrzeszonych w strukturach UE.

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.