^ TOP BACK

Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 30 zł.

Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji
 

Facebook
 
 

 
 

Spotkanie związkowców z Polski i Niemiec

W dniu 26 11 2015 w siedzibie Niemieckiego związku zawodowego ver.di we Frankfurcie/O odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych z Polski i Niemiec.
W spotkaniu ze strony Polskiej uczestniczyli przedstawiciele NSZZ Solidarność
(przedstawiciele KZ "S" PEKAES Słubice, członek Lubuskiego Zarządu Regionu oraz przedstawiciel KSTD "Solidarność".
Ze strony Niemieckiej przedstawiciele ZZ "Verdi" (przedstawiciele ZZ z Deutsche Post, przedstawiciel ZZ transportu miejskiego Berlina oraz F/O. oraz sekretarz Verdi okręgu Brandenburgii).
Na spotkaniu omawiany i podsumowany był bieżący rok wzajemnej współpracy.
Przedstawiciel Verdi z Deutsche Post zreferował przebieg sporu zbiorowego w swojej firmie, którego konsekwencją był strajk trwający ponad trzy miesiące (od marca do czerwca).

Protestujący związkowcy osiągnęli sukces, min. utrzymali swoje stanowiska pracy, utrzymali przywileje socjalne oraz wywalczyli podwyżkę wynagrodzenia.
Z Polskiej strony przew. KZ "S" PEKAES Andrzej Grontkowski zreferował sytuację w swojej firmie, oraz sytuację i oczekiwania naszej organizacji po wyborach do parlamentu w Polsce.
Podczas spotkania rozmawiano również o sytuacji w EU, problemem imigrantów z krajów islamskich i zagrożeń z tym związanych (min. problemy kierowców transportu międzynarodowego w rejonie Calais (Francja) podczas wykonywania transportu do Anglii.
Koledzy ze ZZ Verdi bardzo interesowali sie naszymi problemami na jakie napotykamy podczas pracy związkowej jak również działalnością związkową w Niemieckich firmach znajdujących się na terenie naszego Kraju.
Na koniec spotkania ustalony został zakres współpracy związkowej oraz kalendarz wspólnych akcji (min. tydzień ITF) i spotkań roboczych naszych organizacji w przyszłym 2016 roku.

Pozdrawiam. Florian Rogorzyński

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.