^ TOP BACK

Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 30 zł.

Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji
 

Facebook
 
 

 
 

Agenda Socjalna w Transporcie

W dniu 04.06.2015 r. odbyła się konferencja Wysokiego Szczebla, pod tytułem Agenda Socjalna w Transporcie.  W pierwszej kolejności uczestnikami byli Europarlamentarzyści z Panią Violetą Bulc Komisarz ds. Transportu Parlamentu Europejskiego,  Michael Cramer Przewodniczącym Komisji Transport i Turystyka PE , Pnia Marita Ulvskog V-ce przewodnicząca Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych PE oraz przedstawiciele departamentów tematycznych tj. DG Move, DG Employ, DG Justice DG HR, Ministrowie z krajów członkowskich oraz partnerzy społeczni tj. organizacje pracodawców i pracowników.

Pracowników transportu drogowego reprezentował Eduardo Chagas Sekretarz Generalny ETF – European Transport Workers Federation oraz Prezydent Sekcji Transportu Drogowego ETF Roberto Parrillo, reprezentantami polskimi byli Tadeusz Kucharski – Przewodniczący Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność” i Tomasz Michalak  Z-ca Przewodniczącego.
Podczas trzech głównych tematów zaprezentowane zostały najwyższym urzędnikom kluczowe problemy i wyzwania w transporcie. Począwszy na braku chętnych młodych ludzi do pracy w zawodzie kierowcy co spowodowane jest trudnym dostępem do zawodu,  wysokimi kosztami uzyskania kwalifikacji (a wszystko to w celu poprawy bezpieczeństwa?)niskimi płacami i pogarszającymi się standardami socjalnymi kierowców.
Kolejnym kluczowym zagadnieniem to przyszłość warunków zatrudniania w transporcie, zaniżanie standardów socjalnych, minimalizacja wynagrodzeń oraz pracownicy delegowani. W tej kwestii ważny głos zabrał Roberto Parrillo, który podkreślił i wyraźnie zaznaczył słabą współpracę Parlamentu Europejskiego z partnerami dialogu społecznego, konieczność wprowadzenia regulacji płac, trudności przy implementacji dyrektyw w krajach członkowskich, omijanie przepisów przez pracodawców – m.in. firmy typu letterbox, zmniejszenie skutecznej ochrony pracowników przez związki zawodowe. Jednocześnie zaproponował rozwiązania: ustalenie obowiązujących w całej Unii zasad warunków socjalnych, uregulowanie warunków płacowych dla pracowników delegowanych – czyli wypłacanie wynagrodzeń z uwagi na miejsce wykonywania pracy oraz najważniejsze i najbliższe w realizacji – egzekwowanie istniejących już przepisów poprzez zwiększone kontrole i ewentualne nakładanie kar na nieuczciwych pracodawców.
Podczas konferencji mieliśmy także możliwość spotkania się i porozmawiania z Minister Infrastruktury i Rozwoju Panią Marią Wasiak, Zastępcą Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego Sławomirem Lewandowskim, oraz  Przedstawicielami Parlamentu Europejskiego – Ewą Ptaszyńską, Heleną Winiarską – Dyrektor ds. zatrudnienia, przedstawiciela  Komisji Dialogu Socjalnego Komisji Europejskiej. Mieliśmy również możliwość wymiany poglądów  z przedstawicielem Konfederacji Lewiatan – Anną Kwiatkiewicz.
Po raz pierwszy miała miejsce taka konferencja,  gdzie tematem były warunki socjalne pracowników transportu, a uczestnikami najważniejsze osoby w Parlamencie Europejskim, przedstawiciele ministerstw oraz partnerzy społeczni. Z nadzieją patrzymy w przyszłość, mamy nadzieję że istniejące przepisy będą lepiej egzekwowane, a oprócz tego powstaną nowe rozwiązania na rzecz ochrony pracowników, szczególnie warunków socjalnych, pracy i płacy.

Tomasz Michalak

Zastępca Przewodniczącego                                                                                                 

KSTD NSZZ „Solidarność”

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.