^ TOP BACK

Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 30 zł.

Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji
 

Facebook
 
 

 
 

Sesja plenarna Sektorowej Europejskiej Komisji Dialogu Socjalnego Transportu Drogowego

            W dniu 19 listopada 2013 roku odbyła się w Brukseli kolejna i ostatnia z zaplanowanych   na ten rok sesja plenarna Sektorowej Europejskiej Komisji Dialogu Socjalnego Transportu Drogowego.  W skład tej Komisji wchodzą przedstawiciele pracowników – ETF European Transport Workers Federation (Europejska Federacja Pracowników Transportu), pracodawców – IRU International Road Transport Union (Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego - Pracodawcy) oraz Przedstawiciele Komisji Europejskiej.

        Polskich pracowników reprezentowała Krajowa Sekcja Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność” – Tadeusz Kucharski Przewodniczący , Gerard Skroński – Sekretarz oraz Tomasz Michalak – Przewodniczący KZ NSZZ „S” w Raben Transport Sp. z o.o.

        Sektorowa Komisja Dialogu Społecznego – Transportu Drogowego obejmuje transport pasażerski oraz towarowy, w branży zatrudnionych jest ponad 5 mln osób i stanowi ona znaczny wkład w PKB. Kluczowe obszary działania to: zwiększenie miejsc odpoczynku dla kierowców zawodowych (większa liczba parkingów strzeżonych wraz z całą infrastrukturą socjalną o wysokim standardzie), kwalifikacje w logistyce (np. kwalifikacje zawodowe dla wykonywania zawodu przewoźnika), dyrektywy szkoleniowe dla kierowców (kwalifikacje wstępne, szkolenia okresowe), lepsze egzekwowanie przepisów dotyczących czasów jazdy oraz odpoczynków, zapotrzebowanie na siłę roboczą w branży transportowej, nielegalne zatrudnienia (umowy „na czarno”, imigranci z poza EU), transport publiczny.

   Podczas sesji 19 listopada skupiono się przede wszystkim na zagadnieniach zawartychw projekcie Dyrektywy 96.53.EC dotycząca maksymalnych dopuszczalnych wymiarów i wag pojazdów wykonujących transport drogowy – krajowy i międzynarodowy oraz tzw. gigaliners (zestawy o łącznej długości do 25 metrów, np. ciągnik siodłowy + naczepa+ przyczepa), szkoleniami wstępnymi oraz okresowymi dla kierowców zawodowych a także wymiarami kabin samochodów ciężarowych. Ponadto przedstawione zostały wyniki prac studyjnych nt. reprezentatywności poszczególnych organizacji reprezentatywnych uczestników Dialogu Socjalnego przy Komisji Europejskiej (ETF – IRU). Zaprezentowany został także projekt „DocStop”, działający i sprawdzający się już od kilku lat  na terenie Niemiec, a którego celem jest zorganizowanie szerokiej mapy punktów dostępu do lekarza/ punktów medycznych w trasie przy jednoczesnym bezpiecznym parkowaniem pojazdu.

       Standardową już praktyką są spięcia na linii pracownicy – pracodawcy, podczas tej sesji także ich nie zabrakło. Strona ETF – pracownicza, w której zrzeszona jest Krajowa Sekcja Transportu Drogowego „Solidarność” zaprezentowała swój pogląd na temat szkoleń – w szczególności kosztów tych szkoleń, które powinny obciążać wyłącznie pracodawcę. Następna opinia dotyczyła wielkości kabin- na chwilę obecną są zbyt małe – szczególnie przy transporcie dalekobieżnym. E-learning – czyli szkolenia przez Internet dla zawodowych kierowców są czystą fikcją, ponieważ kwalifikacje do wykonywania zawodu kierowcy zdobywa się przez doświadczenie a nie przez klikanie na ekranie. Przedstawiony został także problem napływu tanich pracowników, m.in. z Filipin, a także ze wschodu – gdzie ostatnimi czasy nagminne wręcz staje się podszywanie pod rumuńskie paszporty.

        Powyższe punkty zostały przyjęte przez stronę pracodawców sceptycznie, a w niektórych przypadkach negatywnie. Szczególnie gdy mowa jest o kosztach, a ponosić je mają pracodawcy.
Ogólny trend zdaje się być w kierunku obniżania kosztów – m.in. przez cięcia w płacach, zatrudnianie taniej siły roboczej oraz maksymalizacji przestrzeni ładunkowej – gigaliner’y.

        Tematy dotyczące „dobrej reputacji” przewoźnika został przez pracodawców taktycznie przemilczany. Nie mniej jednak KSTD zgłosiła swoje uwagi do „dobrej reputacji”, która będzie tematem najbliższego specjalnego spotkania przedstawicieli ETF i Komisji Europejskiej w Polsce na początku przyszłego roku.

                Przed Sektorową Komisją Dialogu Społecznego stoi zadanie pogodzenia interesów pracowników i pracodawców, wynik tego kompromisu będzie zapisany w dyrektywach.

Ponadto przed Komisją stoją inne wyzwania, takie jak: tworzenie transportu drogowego bezpieczniejszym i bardziej przyjaznym dla pracowników oraz środowiska naturalnego, wpływu na drastyczne zaniżanie ceny usług wykonawców transportu oraz ujednolicenie standardów socjalnych dla zapewnienia dobrych warunków pracy i życia kierowców, a także zachęcenia młodych ludzi do wykonywania zawodu kierowcy – braki w wykwalifikowanej kadrze widoczne są już teraz, a zawód nie jest atrakcyjny ani pod względem zarobkowym, ani pod względem socjalnym.

           Na przyszły rok zaplanowane zostały posiedzenia grup roboczych (w czerwcu, lipcui wrześniu), których celem będzie wypracowanie optymalnych rozwiązań satysfakcjonujących wszystkie strony (ETF-IRU-EC) .

 

Przygotował

Tomasz Michalak

 

 

 

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.