^ TOP BACK

Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 30 zł.

Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji
 

Facebook
 
 

 
 

Strona główna

Nowelizacja dyrektywy 96/53/WE o maksymalnej dopuszczalnej masie i wymiarach. Stanowisko Związków Zawodowych.

Obecnie KSTD wraz z ETF pracują nad projektem liberalizacji przepisów dotyczących masy i wymiarów pojazdów ciężarowych, dostępem do zawodu kierowcy (szkolenia, prawo jazdy) oraz bezpieczeństwa kierowców, zatrudnianiem i wynagradzaniem kierowców w EU . W tych sprawach przedstawiciele KSTD jadą na posiedzenie grupy roboczej Komisji Dialogu Społecznego Parlamentu Europejskiego, które się odbędzie w dniu 19.11.2013 w Brukseli.

1. Stanowisko.

2. List.

 

Akcja informacyjna o problemach kierowców

Na wniosek Międzynarodowej Federacji Pracowników Transportu  (ITF) i Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (ETF) w dniach od 7 do 13 października odbywały się na całym świecie akcje informujące o problemach jakie występują w zawodzie kierowcy.

Akcja miała na celu dotrzeć do jak największej grupy polityków z całego świata, przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej oraz Ministrów Transportu krajów UE, do wszystkich ludzi, którzy mają wpływ na kształtowanie prawa transportowego           z apelem o powstrzymanie narastającego niewolnictwa w transporcie drogowym.

Czytaj więcej...

List otwarty do Sławomira Nowaka Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Międzynarodowa i Europejska Federacja Pracowników Transportu oraz zrzeszone na terenie całej Europy związki zawodowe wzywają Komisję Europejską, Parlament Europejski oraz Rządy w krajach członkowskich UE do podjęcia działań mających na celu przeciwdziałanie występującemu w transporcie drogowym nowoczesnemu niewolnictwu .

Krajowa Sekcja Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność” wystąpiła z listem otwartym do Sławomira Nowaka Ministra Transportu ,Budownictwa i Gospodarki Morskiej, do Posłów RP Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury Pana Stanisława Żmijana oraz Przewodniczącego Komisji Stałej ds. Transportu i Drogownictwa  Pana Jerzego Szmita.

List oraz ulotka w załączeniu.

List otwarty

Ulotka

Międzynarodowy tydzień akcji !!!

W dniach 7– 13 października na całym świecie pracownicy transportu zrzeszeni w ITF i ETF zademonstrują swój sprzeciw przeciwko :

•    Bezrobociu wśród młodzieży
•    Zatrudnianiu na czarno
•    Brakowi pracy
•    Utratcie pracy
•    Umowom śmieciowym
•    Przemoc w pracy (mobbing)
•    Fikcyjnemu samozatrudnieniu
•    Socjalnemu dumpingowi
•    Nieuczciwej prywatyzacji
•    Przekupstwu i korupcji
•    Atakom na prawa związkowe
•    Opóźnieniom na granicach
•    Zbyt krótkiemu czasowi odpoczynku
•    Zmęczeniu w wyniku długich godzin pracy
•    Nieuczciwej płacy

Czytaj więcej...

Dołącz do nas

Krajowa Sekcja Transportu Drogowego
NSZZ „Solidarność”:
•        powstała aby bronić interesów kierowców zawodowych pracujących w ruchu lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym,
•        założycielami są Organizacje Związkowe NSZZ „Solidarność” w zakładach pracy (m.in. ORLEN Transport, RABEN Transport, PeKaEs Słubice, PKS, Organizacja Terenowa nr 3131 Kierowców Zawodowych),
•        ma możliwość wpływania na tworzenie prawa dotyczącego transportu drogowego oraz nowelizacji istniejących przepisów takich jak – np. ustawa o transporcie drogowym, o czasie pracy kierowców, kierujących pojazdami itp,
•        dzięki afiliacji do ITF oraz ETF (International Transport Workers Federation /European  Transport Workers Federation) także mamy wpływ na stanowione prawo w Unii Europejskiej ( dyrektywy i rozporządzenia ).
Walczymy o:
-  dobrą pracę w godziwych warunkach,
-  obejmowanie pracowników umowami zbiorowymi na szeroka skalę i uczciwe
         wynagrodzenie, o poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy,
-  większe bezpieczeństwo ruchu drogowego,
-  zwiększenie ilości i poprawę jakości miejsc parkingowych i noclegowych  
         wzdłuż korytarzy transportowych dla kierowców zawodowych,
- uczciwą konkurencję i przeciwko dumpingowi płacowemu i socjalnemu,
-  wcześniejsze emerytury dla kierowców samochodów ciężarowych i kierowców
         autobusów,
-  zakwalifikowanie pracy kierowcy samochodu ciężarowego i autobusu jako
         pracy  w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze.
Domagamy się również:
-  ustalenie sektorowej minimalnej podstawy wynagrodzenia dla kierowców zawodowych w transporcie krajowym na poziomie 2500 PLN a w transporcie międzynarodowym 3500 PLN,
-  umów o pracę, które będą zawierały wszystkie składniki wynagrodzenia oraz wysokość dodatków kompensacyjnych (diet i ryczałtów),
-  ustalenia na odpowiednim poziomie diety krajowej i zagranicznej oraz ryczałtów za noclegi dla kierowców zawodowych,
-  zapisów ustawowych regulujących kwestie odpłatności po stronie pracodawcy za kursy i szkolenia dla kierowców zawodowych niezbędnych do utrzymania uprawnień zawodowych,
-  zapisów w ustawie o czasie pracy kierowców dotyczących tygodniowego regularnego okresu odpoczynku w taki sposób aby kierowca mógł ten czas spędzić  w domu z rodziną,
 
Jak zostać związkowcem: Zapisz się do Organizacji, która działa u Ciebie w zakładzie pracy lub:
Jeżeli Twoja firma zatrudnia więcej niż 10 osób, macie prawo do założenia Organizacji Związkowej. Jest to lepsze dla Was z uwagi na:
- lepsze negocjacje z Pracodawcą, nikt z zewnątrz nie zna tak dobrze jego dobrych jak i złych
  stron,
- uczestnictwo w podziale środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, tworzenia
  zakładowego układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania, imprez, bonów
  świątecznych.
- szybkie reagowanie na nieuzasadnione zwolnienia, bezpośrednie wsparcie waszych kolegów
  kierowców podczas rozmów z Pracodawcą 1 na 1.
- otrzymacie pomoc regionalnych prawników i ekspertów z  NSZZ „Solidarność” np. podczas
   negocjacji płacowych.
- dostęp do szkoleń organizowanych lokalnie przez „Solidarność”,

Przyłącz się do Organizacji Terenowej  nr 3131  NSZZ „Solidarność” Kierowców Zawodowych w Warszawie.
Kontakt:
Tadeusz Kucharski                                                      Tomasz Michalak       
telefon: 601 616 412                                                        667 124 875       
ul. Targowa 74                                                  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
03 – 734 Warszawa,
 
KRAJOWA SEKCJA
TRANSPORTU DROGOWEGO
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
ZWIĄZEK KIEROWCÓW ZAWODOWYCH
Czy wiesz, że:
•    Masz prawo do 20/26 dni urlopu!
•    Pracodawca nie może warunkować Twojego wynagrodzenia podstawowego od przejechanych kilometrów lub wykonanych frachtów!
•    Za jazdę „na magnesie” odpowiesz wyłącznie TY!, pracodawca wyprze się takiego procederu!
•    Nawet jeżeli Twoje wynagrodzenie podstawowe wynosi jedynie najniższą krajową, pracodawca ma obowiązek dopłacać Tobie za: czas dyżuru, pracę w godzinach nocnych, pracę w godzinach nadliczbowych (ewentualnie odbiór dnia wolnego), pracę w niedzielę i święta (ewentualnie odbiór dnia wolnego)  za załadunek i rozładunek, ryczałty za noclegi.
•    Za czas spędzony w kabinie podczas odbywania regularnego odpoczynku tygodniowego przysługuje Tobie dodatek ustalony wg. Rozporządzenia ….
•    Pracodawca ma obowiązek zapewnienia Tobie badań lekarskich (ponieść za nie koszty), wyposażyć Ciebie w odzież ochronną np: rękawice, buty, kask, kamizelkę odblaskową.
•     Podpisując pracodawcy delegację In blanco zamykasz sobie drogę do roszczeń.
•    Jeżeli firma w której pracujesz liczy więcej niż 20 etatów, pracodawca ma obowiązek utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, co oznacza najczęściej dla Pracowników: bony na święta, karnety lub bilety na basen/kino/teatr, wczasy pod gruszą.
•    Za wyjazd z bazy niesprawnym sprzętem odpowiada kierowca, trudno jest udowodnić, że pracodawca wiedział o usterkach. W zakładach pracy, gdzie funkcjonuje Zakładowa Organizacja Związkowa problemy takie rozwiązuje Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy, wybierany spośród związkowców w danym przedsiębiorstwie, ma prawo wstrzymania wyjazdów lub produkcji jeżeli używany sprzęt zagraża życiu lub zdrowiu pracowników.
•    Wszyscy Kierowcy uważają, że „coś” się musi zmienić, a  zdecydowana większość kierowców uważa, że zrobi to za nich ktoś inny z zewnątrz i zamiast samemu działać profesjonalnie czekają na cud.
•    Jeżeli jesteś długoletnim pracownikiem w Firmie , a szef Ciebie nie szanuje, to gwarantujemy, że jeżeli nie stawisz oporu to nic się nie zmieni.
•    Zapisując się do NSZZ „Solidarność” oraz opłacając regularnie składki masz prawo do bezpłatnych porad prawnych.
Krajowa Sekcja Transportu Krajowego NSZZ „Solidarność”, 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, tel.: 48 22 619 64 08/ fax: 48 22 473 38 41,   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Przewodniczący – Tadeusz Kucharski, tel.  kom. 601 616 412.
PRZYŁĄCZ SIĘ! ZORGANIZOWANI MAJĄ LEPIEJ

Załączniki:

Deklaracja związkowa

Jeden zawód jeden Związek

Informacje

Stop atakom na podstawowe prawa człowieka!

21 czerwca br. Krajowa Sekcja Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność” przeprowadziła pikietę pod ambasadą Turcji. Protest był częścią międzynarodowej akcji solidarności z tureckimi pracownikami, w tym kierowcami zatrzymanymi i  niesprawiedliwie osądzonymi za udział w aktach protestu zorganizowanej przez Międzynarodową Federację Transportowców.

Czytaj więcej...

Spotkanie z Pracodawcą Raben Transport

W dniu 26 czerwca 2013r. odbyło się spotkanie przedstawicieli  OZ „Solidarność” (Tomasz Michalak – Przewodniczący, Krzysztof Wojciechowski – Zastępca) z Pracodawcą (Paweł Trębicki – Dyrektor Generalny, Magdalena Raźnikiewicz – Specjalista ds. Personalnych, Justyna Tomczak – Kierownik ds. Administracji  Transportu).

Czytaj więcej...

Nasz sukces!

W listopadzie 2012 r. Krajowa Sekcja Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność” zgłosiła Przewodniczącemu Podkomisji Nadzwyczajnej Panu Stanisławowi Żmijanowi swoje  uwagi do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym. W uwagach tych znalazła się m. in. konieczność uszczegółowienia zakazu zatrudniania kierowców skazanych prawomocnymi wyrokami za przestępstwa umyślne jedynie do przestępstw, jakie mają istotny wpływ na wykonywanie obowiązków kierowców zawodowych. Związkowcy zwrócili uwagę na to, że karanie zakazem wykonywania pracy zarobkowej (poza oczywistą kwestią osób prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu, narkotyków lub zbiegłych z miejsca wypadku) powinno bezwzględnie podlegać ocenie sądów.

 

Czytaj więcej...

Podkategorie

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.