^ TOP BACK

Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 30 zł.

Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji
 

Facebook
 
 

 
 

Strona główna

Obrady grupy roboczej ds. Dialogu Społecznego.

W dniach 5 - 6 marca 2014 w siedzibie Europejskiej Federacji Pracowników Transportu Drogowego (ETF) odbyło się posiedzenie grupy roboczej ds. Dialogu Społecznego.
W spotkaniu udział  wzięli przedstawiciele Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność”Przewodniczący Kucharski Tadeusz, Sekretarz Skroński Gerard

Czytaj więcej...

List do V-ce Przewodniczącego Komisji Europejskiej Siim Kallas

Siedem państw członkowskich wystosowało list do V-ce Przewodniczącego Komisji Europejskiej Siim Kallas

W dniu 05 grudnia 2013 podczas posiedzenia Rady ministrów transportu 7 państw członkowskich podpisało list z prośbą do komisarz Kallas w sprawie lepszego egzekwowania przepisów UE w zakresie transportu drogowego. List został zainicjowany przez duńskiego Ministra Transportu i został podpisany, oprócz Danii, przez ministrów transportu z Belgii, Finlandii, Francji, Niemiec i Hiszpanii  prosząc o:
- Jasną interpretację wychodzących przepisów kabotażowych, które mogą być wykorzystane przez państwa członkowskie w celu zapewnienia skutecznej kontroli i egzekwowania w ramach istniejących postanowień.     
 - Nie podejmowania działań w chwili obecnej w kierunku dalszej liberalizacji rynku.

Przewodniczący KSTD 

Tadeusz Kucharski

List do Komisarza

Odpoczynek przy „włączonym odkurzaczu”. Transportowcy negatywnie o propozycjach ministerstwa.

 Zbyt niska temperatura w kabinie, nieodpowiednia dieta i brak informacji o płacy minimalnej dla kierowców – to tylko niektóre z zastrzeżeń Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność” wobec propozycji zmian Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w prawie o czasie pracy kierowców.

Czytaj więcej...

Sesja plenarna Sektorowej Europejskiej Komisji Dialogu Socjalnego Transportu Drogowego

            W dniu 19 listopada 2013 roku odbyła się w Brukseli kolejna i ostatnia z zaplanowanych   na ten rok sesja plenarna Sektorowej Europejskiej Komisji Dialogu Socjalnego Transportu Drogowego.  W skład tej Komisji wchodzą przedstawiciele pracowników – ETF European Transport Workers Federation (Europejska Federacja Pracowników Transportu), pracodawców – IRU International Road Transport Union (Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego - Pracodawcy) oraz Przedstawiciele Komisji Europejskiej.

Czytaj więcej...

„Polsko-niemiecka wymiana na temat warunków pracy w branży transportu drogowego w regionie przygranicznym”

 Kolejne spotkanie niemieckiego związku zawodowego Ver.di oraz NSZZ „Solidarnośc” pod nazwą: „Deutsch-polnischer Austausch zu Arbeitsbedingungen in der Grenzregion im Verkehrsbereich“ / „Polsko-niemiecka wymiana na temat warunków pracy w branży transportu drogowego w regionie przygranicznym” odbyło się w dniu 15.11.2013r. (piątek) we Frankfurcie nad Odrą.

Czytaj więcej...

Solidarność europejskich związków transportowych.

17 największych central związków transportowych
wystąpiło z pismem do właściciela firmy TNT we
Włoszech o natychmiastowe podjęcie negocjacji
ze związkiem zawodowym w celu ratowania
firmy przed upadkiem i grupowymi zwolnieniami.
Jednocześnie ostrzegając pracodawcę o konsekwencjach wynikających
z nie podjęcia rozmów ze stroną społeczną. KSTD również się
podpisało pod tym dokumentem.

TNT Italy

 

Podkategorie

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.