Działamy dalej.

Działamy dalej.

Przedstawiciele naszej Organizacji odbyli spotkanie z Ministrem Szwedem z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pan Minister jest przejęty naszą sprawą. W przyszłym tygodniu na Radzie Dialogu Społecznego osobiście przedstawimy temat przed dużo szerszym...
Translate »