„Solidarność” wspiera strajk w Amazonie

Przedstawiciele  „Solidarności” z Amazon Polska oraz Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność” wsparli strajkujących pracowników Amazon  w Lipsku. Związek zawodowy Ver.di prowadzi czynny strajk we wszystkich centrach wysyłkowych w Niemczech. Pracownicy...
Stres w branży ubezpieczeń

Stres w branży ubezpieczeń

20 września 2015 roku zakończyło się badanie stresu w branży ubezpieczeń będące kontynuacją badań stresogenności wśród pracowników branż bankowych i ubezpieczeniowych. Badanie w formie ankiety on-line zostało wykonane w kilku firmach ubezpieczeniowych, w tym w PZU SA....
Chcemy układu zbiorowego pracy w Amazon

Chcemy układu zbiorowego pracy w Amazon

W Lipsku zakończyło się dwudniowe spotkanie organizowane przez UNI Global Union na temat międzynarodowej kampanii w Amazon. W spotkaniu, które zgromadziło blisko 30 osób, uczestniczyli przedstawiciele związków zawodowych z Niemiec, Polski, Francji, Wielkiej Brytanii,...

List otwarty do Doroty Wellman

Szanowna Pani Doroto! Niezwykle cenimy Pani zaangażowanie w liczne akcje charytatywne i wrażliwość na problemy społeczne, której publicznie dawała Pani wyraz. To postawa rzadka w świecie ludzi polskiego show biznesu i z pewnością godna pochwały. Z tym większym...
Translate »