Lista członków może pozostać tajna

Sąd Najwyższy uznał, że pracodawca ma obowiązek konsultować z organizacją związkową zamiar zwolnienia każdego pracownika pomimo nieudzielenia przez nią informacji o liście osób korzystających z ochrony. Tym samym przyznał rację „S” w sprawie tzw. listy imiennej...

O krótszy handel w wigilię

Wigilia to dzień szczególnie silnie zakorzeniony w polskiej tradycji. Praca w tym dniu w godzinach popołudniowych, wtedy kiedy większość Polaków przygotowuje się do Wieczerzy Wigilijnej, to zdecydowanie zły obyczaj – napisał w liście do branży handlowej szef...
Translate »