WZD Sekcji Krajowej Pracowników Handlu

W dniu 28.05.2010 roku w Zakopanem odbył się Sprawozdawczo-Wyborczy Walny Zjazd Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność”. Przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Handlu na kadencję 2010-2014 ponownie został wybrany kol. Alfred Bujara, który...

Notatka ze Zjazdu Delegatów

W dniu 27 maja 2010 odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Bankowców. W Zjeździe jako goście uczestniczyli: Szef Działu Branżowego Komisji Krajowej – Sławomir Adamczyk, Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i...
Translate »