Nie o takie reformy chodzi

Rozmowa z Damianem Eksterowiczem, Zastępcą Przewodniczącego Sekcji Krajowej Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” Czy rzeczywiście musiało dojść do reformy systemu ubezpieczeń społecznych? Powojenny system ubezpieczeń społecznych oparty na zasadzie repartycyjnej nieuchronnie...

Strajk włoski pracowników handlu

Rada Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność” ogłasza dzień 7 października 2010 r. dniem solidarności z pracownikami handlu. Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych (MKZZ) wraz ze swoją europejską strukturą oraz Europejska Konfederacja Związków...
Translate »