Komunikat dot. zwolnień grupowych w Alior Banku

Komunikat dot. zwolnień grupowych w Alior Banku

Solidarność i inne związki zawodowe działające w Alior Bank 15 grudnia br. podpisały z pracodawcą porozumienie dotyczące zwolnień grupowych. W trakcie negocjacji związkowcom udało się m.in. ograniczyć liczbę pracowników, którzy zostaną objęci redukcją zatrudnienia...
Translate »