Archiwum wpisów ze strony wolnaniedziela.pl

Podpisy zebrane, w piątek trafią do Sejmu!

2 września zostaną złożone w Sejmie podpisy zebrane pod obywatelskim projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. – Mamy już 350 tys. podpisów, które zostały zliczone w siedzibie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, ale cały czas spływają do nas kolejne listy. W dniu, w którym złożymy podpisy w Sejmie, będzie ich jeszcze więcej – mówi Alfred Bujara, szef handlowej Solidarności i przewodniczący Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele.
Przewodniczący podkreśla, że sukces akcji zbierania podpisów świadczy o skali poparcia obywateli dla inicjatywy Solidarności. – Warto pamiętać, że zbiórka była prowadzona w okresie wakacyjnym, co w przypadku tego typu akcji jest sporym utrudnieniem. To sukces Solidarności oraz wszystkich organizacji społecznych, katolickich i pracodawców, którzy zaangażowali się w zbiórkę. W skali kraju były to tysiące osób. Za to zaangażowanie należą im się ogromne wyrazy wdzięczności – zaznacza szef handlowej „S”.
Podpisy poparcia dla ograniczenia handlu w niedziele zostaną złożone w Sejmie 2 września o godz. 12.00 przez reprezentantów wszystkich środowisk, które zaangażowały się w tę inicjatywę. W tym dniu upływa przewidziany w przepisach termin 3 miesięcy, które inicjatorzy projektu ustawy mieli na zebranie co najmniej 100 tys. podpisów. Liczba ta jest warunkiem, aby projektem zajęli się posłowie. – Nawet bez podpisów, które trafią do nas po 31 sierpnia, udało się ich zgromadzić 3 razy więcej niż wymagane 100 tys. To bardzo ważne. Każdy podpis poparcia zwiększa presję na politykach, aby poważnie podeszli do tego projektu – wskazuje Alfred Bujara.
Jak zaznacza, przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, czyli ugrupowania posiadającego obecnie większość w parlamencie, w przeszłości wielokrotnie popierali społeczne inicjatywy dotyczące ograniczenia handlu w niedziele. – Teraz nadszedł czas, aby powiedzieć politykom: „sprawdzam” – podkreśla przewodniczący handlowej Solidarności.
Inicjatorem obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele jest Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność. Obok Solidarności w skład Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej weszły również inne związki zawodowe, organizacje zrzeszające pracodawców z branży handlowej oraz stowarzyszenia i organizacje społeczne, w tym m.in. Związek Rzemiosła Polskiego, Akcja Katolicka, Polska Izba Paliw Płynnych i Polska Grupa Supermarketów.
W projekcie znalazły się liczne wyjątki dopuszczające handel w niedziele. Ma on być możliwy m.in na stacjach benzynowych, w piekarniach, sklepach usytuowanych na dworcach kolejowych i lotniskach czy w kioskach z prasą. Otwarte w niedziele będą mogły być również małe, osiedlowe sklepy pod warunkiem, że za ladą stanie ich właściciel. Projekt zakłada też m.in. ustanowienie siedmiu tzw. niedziel handlowych w ciągu roku. Sklepy mają być czynne m.in. w niedziele poprzedzające Boże Narodzenie oraz Wielkanoc oraz w okresach, w których organizowane są wyprzedaże.

ZBIERAMY PODPISY DO 31 SIERPNIA BR. UDZIEL POPARCIA – PODPISZ SIĘ!

Do 31 sierpnia br. potrwa zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o ograniczeniu handli w niedzielę. Aby projektem zajął się parlament trzeba zgromadzić co najmniej 100 tys. podpisów. – Zależy nam na tym, aby podpisów było jak najwięcej. Im więcej uda nam się ich zgromadzić, tym większa szansa, że ustawa wejdzie w życie. Ważne, aby pokazać posłom jak silne jest poparcie społeczeństwa dla postulatu ograniczenia handlu w niedziele. Każdy podpis poparcia jest na wagę złota – mówi Alfred Bujara, pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Inicjatorem obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele jest Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność. Obok Solidarności w skład Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej weszły również inne związki zawodowe, organizacje zrzeszające pracodawców z branży handlowej oraz stowarzyszenia i organizacje społeczne, w tym m.in. Związek Rzemiosła Polskiego, Spółdzielnie Spożywców „Społem”, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług, Kongregacja Przemysłowo-Handlowa, Akcja Katolicka, Polska Izba Paliw Płynnych i Polska Grupa Supermarketów. Ponadto projekt zyskał poparcie polskich Biskupów, wyrażone w stanowisku Konferencji Episkopatu Polski w dniu 8 czerwca 2016 r. W projekcie znalazły się liczne wyjątki dopuszczające handel w niedziele. Ma on być możliwy m.in na stacjach benzynowych, w piekarniach, sklepach usytuowanych na dworcach kolejowych i lotniskach czy w kioskach z prasą. Otwarte w niedziele będą mogły być również małe, osiedlowe sklepy pod warunkiem, że za ladą stanie ich właściciel. Projekt zakłada też m.in. ustanowienie siedmiu tzw. niedziel handlowych w ciągu roku. Sklepy mają być czynne m.in. w niedziele poprzedzające Boże Narodzenie oraz Wielkanoc oraz w okresach, w których organizowane są wyprzedaże. Druk listy do zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy oraz materiały promujące akcję można pobrać ze strony www.wolnaniedziela.pl Listy można odesłać na adres Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej 40-286 Katowice ul. Floriana 7 . Wszelkie informacje dotyczące zbiórki podpisów można uzyskać pod numerem telefonu: 32 253 83 62 lub adresem e-mail: sbhiu@solidarnosc.org.pl

Walka o wolne niedziele w pomorskim handlu – pracodawcy wspierają zatrudnionych w tym sektorze i zapowiadają przyjęcie nowych pracowników

Forum Stowarzyszeń Kupieckich i Rzemieślniczych w Gdańsku informuje, że 25 sierpnia 2016 roku o godzinie 13:30 nastąpiło oficjalne przekazanie list z podpisami popierającymi projekt Ustawy o wolnych niedzielach w handlu, Pełnomocnikowi Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, Panu Alfredowi Bujarze. > Konferencja z udziałem trójmiejskich mediów, na której zostało przekazanych ponad 8.000 podpisów, miała również charakter informacyjny i dementujący prasowe doniesienia o negatywnych skutkach wprowadzenia w/w Ustawy. W opinii członków Forum Stowarzyszeń Kupieckich i Rzemieślniczych w Gdańsku, firm skupionych wokół środowisk kupieckich i rzemieślniczych, nie ma żadnego zagrożenia utratą pracy w sektorze handlu. Jeden dzień wolny w tygodniu nie spowoduje żadnych zawirowań w zatrudnieniu ani konieczności zwalniania pracowników, wręcz przeciwnie. Sektor handlu notuje obecnie deficyt pracowników i chętnie zatrudni wszystkich chętnych do pracy. Członkowie FSKiR złożyli deklarację zatrudnienia osób, które rzekomo zostaną pozbawione pracy w wyniku wprowadzenia w życie Ustawy o wolnych niedzielach w handlu.

Odzyskać niedzielę „Bożą i naszą”

O poparcie obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele zaapelował podczas corocznej Pielgrzymki kobiet i dziewcząt do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc.
– Niedziela to Dies Domini i Dies hominis – dzień Pana i dzień człowieka; dokładnie: dzień będący własnością człowieka. O to właśnie chodzi, aby niedzielę zwrócić człowiekowi, każdemu człowiekowi. Bo niedziela nie jest luksusem, ekskluzywnym zbytkiem dla bogatych. Niedziela jest dla każdego; jest demokratyczna! A państwo powinno ją chronić prawem, jako fundamentalne społeczne spoiwo, jak świętość – powiedział abp. Wiktor Skworc, witając uczestniczki pielgrzymki.
Metropolita katowicki podkreślił, że obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele to legalna droga do odzyskania niedzieli; „Bożej i naszej”, sprzyjającej umocnieniu, a może niekiedy odrodzeniu zagubionych więzi rodzinnych i społecznych. Już kilka miesięcy temu inicjatywa Solidarności zyskała wsparcie polskiego episkopatu. Podczas czerwcowego zebrania plenarnego biskupi wyrazili nadzieję, że społeczeństwo przyjmie tę inicjatywę – bez względu na światopogląd – jako wartość religijną, kulturową i rodzinną.
W trakcie pielgrzymki prowadzona Solidarność przeprowadziła akcję zbierania podpisów pod projektem ograniczającym handel w niedziele. – Rozpoczynamy ostatni tydzień zbierania podpisów pod projektem. Zbiórka potrwa do końca sierpnia. W niedziele w Piekarach udało nam się zebrać kolejne kilka tysięcy podpisów poparcia. Goroąco apeluję do tych wszystkich, którzy zaangażowali się w akcję o to, aby nie czekać do ostatniej chwili i już teraz przesyłać listy z podpisami na adres Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej – mówi Alfred Bujara, przewodniczący Sekretariatu Krajowego Banków Handlu i Ubezpieczeń.
Jak co roku Pielgrzymka kobiet i dziewcząt zgromadziła do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich zgromadziła kilkadziesiąt tysięcy pątniczek. Na piekarskiej kalwarii odprawiona została uroczysta msza św., której przewodniczył abp Wiktor Skworc. Homilię wygłosił abp Jan Graubner z Ołomuńca, metropolita Moraw. Tegoroczna pielgrzymka odbyła się pod hasłem „Maryja Matką Miłosierdzia”.

KOMUNIKAT

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele informuje, że jakiekolwiek medialne doniesienia dotyczące liczby podpisów, które dotychczas udało się zebrać pod projektem ustawy są nieprawdziwe. Podpisy poparcia dla ustawy są gromadzone na terenie całej Polski przez struktury NSZZ Solidarność oraz innych związków zawodowych, a także dziesiątki różnego rodzaju stowarzyszeń społecznych i katolickich oraz organizacji zrzeszających polskich pracodawców z branży handlowej. W związku z powyższym próba rzetelnego oszacowania obecnej liczby zgromadzonych podpisów jest zupełnie niemożliwa. Akcja zbierania podpisów trwa do 31 sierpnia. Dopiero wówczas będzie możliwe określenie ich faktycznej liczby, która zostanie przekazana do publicznej wiadomości w oficjalnym komunikacie. Informujemy również, że 2 września podpisy poparcia dla ograniczenia handlu w niedziele zostaną złożone w Sejmie.
Alfred Bujara
Pełnomocnik Komitetu
Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy
o ograniczeniu handlu w niedziele

Wolne niedziele. Rozpoczynamy zbieranie podpisów – podpisz się pod projektem!

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę ogłasza, iż w dniu 2 czerwca 2016 r uzyskał osobowość prawną w związku z postanowieniem nr 14 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2016 r o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu.
Siedziba Komitetu mieści się w Katowicach przy ul. Floriana 7, 40-286 Katowice. Projekt Ustawy dostępny jest w siedzibie Komitetu (od poniedziałku do piątku w godzinach: 09.00 – 16.00 – pokój 216), a także na stronie internetowej www.solidarnosc.org.pl/sbhiu oraz www.wolnaniedziela.pl
Powyższe ogłoszenie w dniu 7.06.2016r. zostało opublikowane w ogólnokrajowym dzienniku co daje nam prawną możliwość oficjalnie rozpocząć zbieranie podpisów i prowadzenie kampanii.
Proszę o poparcie naszej inicjatywy – Lista poparcia Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele.
Kontakt z Komitetem: tel. 505085570 lub e-mail: sbhiu@solidarnosc.org.pl
Alfred Bujara -pełnomocnik Komitetu

Kończymy zbiórkę podpisów

Za kilka dni zakończy się akcja zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Apelujemy do wszystkich, którzy zaangażowali się w zbiórkę, aby już teraz przesyłać listy z podpisami na adres Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej.
– To już ostatni tydzień zbiórki. Gorąco apeluję, aby nie czekać na ostatnią chwilę i jak najszybciej przesyłać podpisy na adres Komitetu, tak aby 31 sierpnia listy z podpisami fizycznie były już u nas. Podpisy, które spłyną do Komitetu w późniejszym terminie nie zostaną uwzględnione, gdyż 2 września musimy złożyć wszystkie zebrane podpisy w Sejmie- mówi Alfred Bujara, szef handlowej Solidarności i przewodniczący Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej.
Listy z podpisami poparcia dla ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele należy przesyłać na adres Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej: 40-286 Katowice, ul. Floriana 7.

Translate »