Zgodnie z §16 Regulaminu Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”
władzami Sekretariatu są:

 • Kongres Sekretariatu – władza stanowiąca
 • Rada Sekretariatu – władza wykonawcza
 • Komisja Rewizyjna – władza kontrolna

Kadencje władz Sekretariatu trwa pięć lat.

Rada Sekretariatu:

 1. Alfred Bujara – Przewodniczący
 2. Mieczysław Bielawski – Z-ca Przewodniczącego
 3. Marcin Stroński – Sekretarz
 4. Mieczysław Oko – Skarbnik
 5. Joanna Włodarzewska-Gisz – Członek Prezydium
 6. Joanna Ratajczak – Członek Rady
 7. Marek Jednorowicz – Członek Rady
 8. Piotr Adamczak – Członek Rady
 9. Grzegorz Cisoń – Członek Rady
 10. Dariusz Paczuski – Członek Rady
 11. Paweł Skowron – Członek Rady

Komisja Rewizyjna:

 1. Piotr Waśniewski – Przewodniczący
 2. Marzena Tabor – Z-cz Przewodniczącego
 3. Justyna Przyłódzka – Sekretarz
 4. Alicja Forysiak – Członek Komisji Rewizyjnej
 5. Agnieszka Wrzos – Członek Komisji Rewizyjnej
Translate »