Nowe zadania i uprawnienia organizacji związkowych w dobie epidemii-praktyczne zastosowanie przepisów tzw. tarczy antykryzysowej oraz Kodeksu pracy i Ustawy o związkach zawodowych. Tematem szkolenia online dla Przewodniczących Organizacji Zakładowych sektora finansowego NSZZ „Solidarność”.

Nowe zadania i uprawnienia organizacji związkowych w dobie epidemii-praktyczne zastosowanie przepisów tzw. tarczy antykryzysowej oraz Kodeksu pracy i Ustawy o związkach zawodowych. Tematem szkolenia online dla Przewodniczących Organizacji Zakładowych sektora finansowego NSZZ „Solidarność”.

W dniu 14 maja br. odbyło się szkolenie z zakresu stosowania przepisów w oparciu o mechanizmy opisane w rozwiązaniach antykryzysowych wprowadzonych w związku z epidemią COVID-19. Dr Mateusz Warchał, który przeprowadził spotkanie w formule on-line, zwrócił uwagę na...
Translate »