Dyskryminacja za „Solidarność”

Związkowiec „Solidarności”, pracownik Biedronki po dwuletnim procesie wygrał z pracodawcą. Sąd pierwszej instancji w nieprawomocnym jeszcze wyroku orzekł, że wobec pracownika naruszono zasadę równego traktowania w zatrudnieniu. To pierwsza z kilkunastu identycznych...

Niedziela wspólnym dobrem

Niedziela wspólnym dobrem – to temat konferencji, którą zorganizowano na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. – Chcemy pokazać niedzielę z różnych punktów widzenia. Nie tylko od strony podstaw teologicznych ale także z punktu widzenia ekonomicznego – mówił...
Translate »