W OBRONIE PRACOWNIKÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA

W dniu 16.02.2016r Alfred Bujara Przewodniczący Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń Związku „Solidarność” skierował na ręce Prezesa PKO BP SA Pana Zbigniewa Jagiełły wystąpienie, będące stanowczą reakcją i interwencją Związku na informacje opublikowane przez PKO...

Pismo do Prezesa PKO BP SA

Warszawa, 12.02.2016 r.       Szanowny Panie Prezesie, Zwracam się do Pana Prezesa z upoważnienia i w imieniu pracowników Centrum Restrukturyzacji i Windykacji PKO BP SA (w skrócie CRW), którzy mając uzasadnione obawy o możliwość zastosowania wobec nich...

Komunikat ws handlu w niedziele !

Komunikat   ze spotkania środowisk kupieckich i przedstawicieli Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność”, które odbyło się w dniu 05.02.2016r. w Warszawie.   Przedstawiciele środowisk kupieckich zebranych w ramach Zespołu Roboczego działającego przy...
Translate »