Realny protest w Realu

Pracownicy „Real Polska” chcą zamanifestować swoje niezadowolenie z powodu niskich wynagrodzeń. Krajowy Sekretariat Banków Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” zwraca się z prośbą do związkowców z NSZZ „Solidarność” o poparcie i udział w pikiecie, która odbędzie...

Deklaracja „Przymierza na rzecz wolnej niedzieli”

Wolna od pracy niedzielna jest zagrożona. Z roku na rok rośnie liczna osób pracujących w niedziele. Coraz częściej spotykana praca w soboty, wieczory i noce stanowi oznakę „ekonomizacji społeczeństwa”, które posiada coraz mniej pewnego czasu, które może przeznaczyć na...
Translate »