Omówienie obecnej sytuacji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz w PZU były głównymi tematami obrad Rady Sekcji Krajowej Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”, które odbyło się w dniach 26-27 października 2010 r. w Katowicach.

W sprawach dotyczących ZUS zwrócono uwagę na trudny obecnie problem wszelkich konsultacji dotyczących planowanych zmian organizacyjnych, a także na najistotniejszy obecnie temat ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych, zakładający zwolnienie 10% pracowników. Przedstawiciele ZUS zaznaczyli, że Zakład od kilku już lat prowadzi proces redukcji zatrudnienia, a takie odgórne działania mogą przynieść niekorzystne dla klientów efekty.

Natomiast w PZU kończy się proces restrukturyzacji, po którym zostanie przedstawione podsumowanie z jednoczesną ocenę jego skutków. Firmę niebawem czeka II etap zwolnień grupowych.
W spotkaniu, które było pierwszym po wyborach i miało również charakter organizacyjny uczestniczył także Alfred Bujara, przewodniczący KSBHiU.

Translate »