W dniu 27 maja 2010 odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Bankowców.

W Zjeździe jako goście uczestniczyli: Szef Działu Branżowego Komisji Krajowej – Sławomir Adamczyk, Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń Alfred Bujara oraz Przewodniczący Regionów Śląsko – Dąbrowskiego – Piotr Duda i Regionu Małopolska – Wojciech Grzeszek.
Obrady otworzył Przewodniczący SKB Andrzej Olejnik.
Koleżanka Alina Kostyk została wybrana na Przewodniczącą zebrania.
Następnie zostali wybrani członkowie poszczególnych komisji statutowych.
W trakcie obrad krótką prezentację dla uczestników Zjazdu, przedstawił przedstawiciel S. Partner, który opracował dla NSZZ „Solidarność” raport „Praca – Polska 2010 – Dlaczego Polska Praca jest chora”?
Po przyjęciu sprawozdań Przewodniczącego oraz Komisji rewizyjnej i uchwaleniu uchwał wyborczych przystąpiono do ostatnich punktów Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Bankowców, czyli do wyborów władz Sekcji na kadencję 2010 – 2014.

O funkcję Przewodniczącego ubiegało się trzech kandydatów:

  • Andrzej Olejnik – dotychczasowy Przewodniczący,
  • Małgorzata Szelest,
  • Mieczysław Bielawski.

W drugiej turze zwyciężył kolega Mieczysław Bielawski, stosunkiem głosów 15 / 8 i to on został Przewodniczącym Sekcji Krajowej Bankowców na kadencję 2010 – 2014.

Następnym punktem zebrania był wybór członków Rady Sekcji Krajowej Bankowców, która ma liczyć 15 członków oraz wybór 5 członków Komisji Rewizyjnej i 11 Delegatów na Sprawozdawczo – Wyborczy Kongres Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń.
Na podstawie liczby członków w poszczególnych bankach ustalono następujący klucz wyborczy do Rady SKB:

PKO BP – 5,
PEKAO SA – 2,
ING Bank Śląski SA – 1,
NBP – 1,
BGŻ – 1,
BH – 1
Santander – 1 (wakat)
Bank Zachodni WBK – 1 (wakat)
Bank Pocztowy – 1 (wakat)

Po dokonaniu wyborów Zjazd został zakończony.

Bezpośrednio po zjeździe odbyło się pierwsze spotkanie Rady Sekcji Krajowej Bankowców, które poprowadził nowy Przewodniczący Mieczysław Bielawski. Podczas spotkanie ukonstytuowała się Rada Sekcji w składzie:

Przewodniczący – Mieczysław Bielawski,
Wiceprzewodniczący – Mieczysław Oko,
Wiceprzewodniczący – Małgorzata Szelest,
Wiceprzewodniczący – Joanna Włodarzewska-Gisz,
Skarbnik – Robert Krynicki,
Członek – Barbara Gawron,
Członek – Maria Grzegorczyk,
Członek – Elżbieta Zielińska,
Członek – Ewa Domagalska
Członek – Sławomir Kasprzak,
Członek – Grzegorz Hryncewicz,
Członek – Adam Sowa.

Członkowie Rady SKB ustalili, że następne posiedzenie Rady odbędzie się podczas Kongresu Sekretariatu w dniu 22.06.2010 r.

Adam Sowa

Translate »