Przedstawiciele naszej Organizacji odbyli spotkanie z Ministrem Szwedem z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Pan Minister jest przejęty naszą sprawą.
W przyszłym tygodniu na Radzie Dialogu Społecznego osobiście przedstawimy temat przed dużo szerszym gronem, w tym przed ministerstwem sprawiedliwości.
Translate »