Handlowa Solidarność domaga się skontrolowania paragonów stosowanych przez duże sieci handlowe pod kątem zawartości trującego bisfenolu A. 30 stycznia związkowcy wystosowali w tej sprawie apel do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

 

– To sprawa niezwykle ważna nie tylko dla pracowników handlu, których w Polsce jest ok. 2 mln, ale również dla całego społeczeństwa. Wszyscy robimy zakupy
i wszyscy możemy być narażeni na trujące substancje występujące w paragonach – mówi Alfred Bujara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu
i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”.

 

Bisfenol A jest substancją stosowaną w produkcji m.in. opakowań do żywności, butelek, sprzętu elektronicznego plomb dentystycznych, czy soczewek kontaktowych. Występuje on również w papierze wykorzystywanym do drukowania paragonów fiskalnych, przy czym stężenie Bisfenolu A jest tutaj wielokrotnie wyższe. Długotrwałe narażenie na kontakt z tą niezwykle szkodliwą substancją może zwiększać ryzyko chorób cywilizacyjnych takich jak niepłodność, otyłość, zaburzenia metaboliczne, zaburzenia rozwoju płodu oraz nowotwory.

W październiku ubiegłego roku opublikowane zostały wyniki badań ekspertów z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zleconych przez KSBHiU. Naukowcy przebadali pod kątem zawartości bisfenolu A paragony z 8 sieci handlowych: Jysk, Pepco, Auchan, Kaufland, Castorama, Biedronka, Amazon i Rossmann. Szkodliwą substancję wykryto w w paragonach pochodzących ze sklepów 7 na 8 przebadanych sieci.

Po publikacji tych niepokojących danych organizacje związkowe NSZZ „Solidarność” działające w poszczególnych sieciach handlowych wystąpiły do pracodawców
o informację dotyczącą zawartości Bisfenolu A w rolkach kasowych stosowanych w sklepach danej sieci. Jak inforuje Bujara, jedynie część pracodawców pisemnie potwierdziła, że nie wykorzystuje papieru paragonowego zawierającego szkodliwe substancje. Niektóre sieci nie udzieliły stronie związkowej żadnej odpowiedzi. –  W tj sytuacju interwencja ze strony resortu zdrowia jest naszym zdaniem niezbędna – podkreśla Alfred Bujara.

Handlowa Solidarność liczy również na odpowiednie działania resortu pracy w sprawie stosowania szkodliwego bisfenolu A w paragonach. – Mamy nadzieję, że służby podległe Ministerstwu Zdrowia szybko przeprowadzą kontrolę, o którą się zwróciliśmy. Gdy już będziemy mieli pełną wiedzę na temat skali problemu, wystąpimy do resortu pracy o wprowadzenie przepisów zakazujących stosowania w kasach fiskalnych papieru zawierającego bisfenol – wskazuje szef handlowej „Solidarności”.

Translate »