Najbliższe spotkanie Klubu

17 września 2014 r. odbyło się pierwsze po wakacjach spotkanie członków Klubu SIP podczas, którego przekazano informację o szkoleniu dla sipowców w Okręgowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, podzielono się informacjami o wypadkach przy pracy w różnych przedsiębiorstwach, rozmawiano na temat planu spotkań i szkoleń w 2015 r..

Spotkanie poprowadził Wojciech Zawadzki Regionalny Koordynator ds. BHP, a uczestniczyli w nim społeczni inspektorzy pracy z Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Inovy Sp. z o. o. w Lubinie, Urzędu Skarbowego w LubinieMiejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Legnicy, Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa SA w Lubinie, Pogotowia Ratunkowego w Legnicy, Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lubinie, Sandenu Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, Zakładów Górniczych „Rudna” i Zakładów Wzbogacania Rud – oddziałów KGHM Polska Miedź SA,  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach, Sitechu Sp. z o. o. w Polkowicach i Volkswagena Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach.

Leave a comment

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com