Zarząd Regionu

Zarząd Regionu
kadencja 2018 – 2023

Włodzimierz Broda – W NSZZ „Solidarność” od 2001 roku. Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach. Członek Rady Krajowej Sekcji Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ „Solidarność”. W ubiegłej kadencji członek Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, członek Rady Krajowego Sekretariatu Metalowców. Delegat na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Delegat na Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe.

 

Bartosz Budziak – W NSZZ „Solidarność” od 2015 r. Kierownik Biura Oddziału Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” w Lubinie.  Zawodowo dla Solidarności zaczął pracować w sierpniu 2010 roku jako redaktor pisma Pryzmat Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność”.

 

 

Józef Czyczerski –  W NSZZ „Solidarność” od 1981 roku. Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w ZG Rudna. Przewodniczący Rady Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność”. Delegat na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Zastępca przewodniczącego Rady Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki. Delegat na Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”.

 

Przemysław Darowski – Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Pol-Miedź-Trans. W Solidarności od 2016 r. Delegat na Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”.

 

 

Sebastian Derkacz – Przewodniczący Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” w Legnicy i zastępca przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” PKP Cargo S.A. Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu. W Solidarności od 2010 r. w kadencji 2014 – 2018 członek Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” i Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” PKP Cargo S.A. we Wrocławiu. Delegat na Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”.

 

Jacek Dziuba – Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w KGHM Polska Miedź SA Oddział Zakłady Górnicze Lubin. W NSZZ „Solidarność” od 1994 roku. Zastępca przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w ZG Lubin.  Delegat na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, na Kongres Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki oraz na Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”.

 

Dagmara Jędrzejczak – Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o. o. w Lubinie. W Solidarności od 2005 roku. W poprzedniej kadencji członkini Komisji Zakładowej. Obecnie członkini Rady Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność”.  Delegatka na Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”.

 

Ewa Kosiorowska – Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania nr 1 w Legnicy. W NSZZ „Solidarność” od 1980 roku.  Zastępczyni przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania nr 1 w Legnicy.  Delegatka na Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Zagłębie Miedziowe oraz na Krajowy Zjazd Delegatów. Sekretarz Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”.

 

Mieczysław Krzywy – Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Legnica. W NSZZ „Solidarność” od 2006 roku. Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w KGHM Polska Miedź S.A. Huta Miedzi Legnica. Członek Rady Regionalnej Sekcji Hutniczo-Przetwórczej Miedzi NSZZ „Solidarność”. Delegat na Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”.

 

Andrzej Kucharski – Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Głogów. W NSZZ „Solidarność” od 1983 roku. Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Głogów. Członek Rady Regionalnej Sekcji Hutniczo-Przetwórczej Miedzi NSZZ „Solidarność”. Delegat na Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”.

 

Ryszard Lis – Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Lubinie. W NSZZ „Solidarność” od 1980 roku.  Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Lubinie.  Delegat na Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”.

 

Iwona Majsner – Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w WPEC w Legnicy S.A.  W NSZZ „Solidarność” od 1998 roku. Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w WPEC w Legnicy S.A. Członkini Rady Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność”. Delegatka na Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”.

 

Wojciech Obremski – Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy Regionie Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”. W NSZZ „Solidarność” od 1989 roku. Odpowiedzialny za redakcję miesięcznika Solidarność Zagłębia Miedziowego or.


Bogdan Orłowski
– Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w Lubinie. W NSZZ Solidarność” od 1980 roku. Delegat na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Delegat na Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”. Przewodniczący Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”.

 

 

 

 

 


Jacek Pobihuszka
– Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Sitech Sp. z o. o. w Polkowicach. W NSZZ „Solidarność” od 2006 roku. Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Sitech Sp. z o. o. w Polkowicach.  Członek Rady Krajowej Sekcji Przemysłu Motoryzacyjnego. Delegat na Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe.

 

Franciszek Poszelużny – Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Wzbogacania Rud w Polkowicach. W NSZZ „Solidarność” od 1981 roku. Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w ZWR. Członek Rady Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność”. Delegat na Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”.

 

Jarosław RatkaJarosław Ratka – Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Energetyce Sp. z o. o. w Lubinie. W NSZZ „Solidarność” od 1996 roku. Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ -„Solidarność” w Energetyce Sp. z o. o. w Lubinie. Członek Rady Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność”. Delegat na Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”.

 

Marcin Sadowski – Sekretarz Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w KGHM Zanam S.A. W Solidarności od 2012 roku. Delegat na Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”.

Piotr Wegner –   Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Legnicy. Członek Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w MPK. Delegat na Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Zagłębie Miedziowe.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com