Gazeta

Solidarność Zagłębia Miedziowego – HISTORIA

“Solidarność Zagłębia Miedziowego” wydawana jest od 1 października 1980 roku. Wydawcą pierwszych numerów Pisma był Międzyzakałdowy Komitet Założycielski NSZZ “Solidarność” w Legnicy. Autorem winiety (która przetrwała do dzisiaj) jest Marek Kozłowski, który był wówczas współredaktorem gazety razem z: Henrykiem Nazarczukiem, Hanną Krzewską, Janiną Stasiak. Fotoreporterem tamtych dni był Franciszek Grzywacz. Po wprowadzeniu stanu wojennego legniccy działacze nie zapomnieli o gazecie i już po 6 tygodniach wydali kolejny numer Gazety. W okresie 7 lat “podziemia” wydano ponad 150 numerów. Po ujawnieniu się struktur “Solidarności” w czerwcu 1989 roku ukazał się kolejny numer “Solidarności Zagłębia Miedziowego”. Następny numer ukazał się dopiero w lutym 1990 roku. W tym czasie wydawano gazetę głównie dzięki zapałowi Jerzego Fraszczyka, który redagował ją do marca 1992 roku. Po nim obowiązki redaktora naczelnego przejął Jan Moczydłowski, a w 1993 roku Zygmunt Mułek. Od 1994 roku do dzisiaj odpowiedzialnym za wydawanie gazety jest Wojciech Obremski, z roczną przerwą w 1998 roku , w którym to za Gazetę odpowiadał Grzegorz Smyk.  Od wielu lat w Gazecie publikuje teksty historyczne Agnieszka Rurak Żeleźny.

Kontakt : gazeta.legnica@solidarnosc.org.pl

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com