Prezydium Zarządu Regionu

Przewodniczący Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność

Bogdan Orłowski

Bogdan Orłowski – Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w Lubinie. W NSZZ Solidarność” od 1980 roku. Delegat na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Delegat na Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”. Przewodniczący Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”.

Zastępca przewodniczącego i skarbnik Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”

Jacek Dziuba – Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w KGHM Polska Miedź SA Oddział Zakłady Górnicze Lubin. W NSZZ „Solidarność” od 1994 roku. Zastępca przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w ZG Lubin.  Delegat na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, na Kongres Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki oraz na Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”.


Sekretarz Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność

Ewa Kosiorowska – Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania nr 1 w Legnicy. W NSZZ „Solidarność” od 1980 roku.  Zastępczyni przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania nr 1 w Legnicy.  Delegatka na Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Zagłębie Miedziowe. Sekretarz Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”.

 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com