Prezydium Zarządu Regionu

Przewodniczący Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność

Bogdan Orłowski

Bogdan Orłowski – Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w Lubinie. W NSZZ Solidarność” od 1980 roku. Delegat na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Delegat na Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”. Przewodniczący Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”.

 

I Zastępca przewodniczącego i skarbnik Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”

Jacek Dziuba – Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w KGHM Polska Miedź SA Oddział Zakłady Górnicze Lubin. W NSZZ „Solidarność” od 1994 roku. Zastępca przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w ZG Lubin.  Delegat na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, na Kongres Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki oraz na Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”.

 

II Zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”

Bartosz Budziak. Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy Regionie Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”. W NSZZ „Solidarność” od 2015. Od sierpnia 2010 roku redaktor czasopisma „Pryzmat” wydawanego przez Krajową Sekcję Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność”, od stycznia 2015 roku również kierownik biura Oddziału Regionu Zagłębie Miedziowe w Lubinie.  Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunkach Zarządzanie, Politologia i Dziennikarstwo. Na studiach menedżerskich uzyskał dyplom Executive MBA.
 
 
Sekretarz Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”

Ewa Kosiorowska – Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania nr 1 w Legnicy. W NSZZ „Solidarność” od 1980 roku.  Zastępczyni przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania nr 1 w Legnicy.  Delegatka na Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Zagłębie Miedziowe. Ukończyła Wydział Nauk Przyrodniczych na Uniwersytecie Wrocławskim, „Psychologię zarządzania” na studiach podyplomowych na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz wiele szkoleń organizowanych przez Dział Szkoleń Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com