Region

29 września 1990 roku delegaci na Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Oddziału Wojewódzkiego w Legnicy podjęli decyzję o odłączeniu Oddziału od Regionu Dolny Śląsk i powołaniu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”, obejmującego swoim zasięgiem obszar ówczesnego województwa legnickiego.

Przewodniczącym pierwszego Zarządu Regionu został Wojciech Lica. W późniejszym okresie funkcję tę pełnili Jacek Swakoń (1992 – 1998) oraz Tadeusz Tumilewicz (1998 – 2002). Od roku 2002 Zarządowi Regionu Zagłębie Miedziowe przewodniczy Bogdan Orłowski.

Obecnie Region Zagłębie Miedziowe obejmuje swoim zasięgiem powiaty: głogowski, polkowicki, lubiński, złotoryjski, jaworski, legnicki (ziemski i grodzki), a tworzące go organizacje NSZZ „Solidarność” działają w ponad 300 zakładach pracy. 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com